Tin tức - sự kiện nổi bật
Phần mềm được chứng nhận chủ sở hữu hình thành từ kết quả của Đề tài KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng...
Ngày 26/5 tại tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị trực tuyến công bố thông tin kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá, giải quyết hiện tượng sụt lún đất tại...
Ngày 29/04/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình...
Chiều ngày 28/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Chương trình khoa học công...
Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/05, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức buổi Seminar chia sẻ thông tin khoa học với...
Thông tin bản quyền tác giả đối với sản phẩm được hình thành từ nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: Phần mềm mô phỏng dòng chảy nguy hiểm do sóng Visisurf.
Công bố kết quả nghiên cứu về hiện tượng sụt lún đất tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình BĐKH/16-20 “Nghiên cứu xác định các chỉ số an ninh môi trường, đề xuất khung...
Xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm Quốc gia về viễn thám
Hoạt động Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/05 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
Hội thảo Quốc tế Cách mạng công nghiệp 4.0

Số người đang truy cập: 19

Số người truy cập hôm nay:

Tổng số lượt truy cập: