Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
11/11/2019
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Bộ trưởng Trần Hồng Hà 17:00

Hội thảo “Tham vấn ý kiến Đại biểu Quốc hội về một số định hướng lớn cần sửa đổi, bổ sung trong Dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai” dành cho các đại biểu Quốc hội”.

TP: các TC: MT, QLĐĐ, ĐCKS, B&HĐVN, các Cục: BĐKH, QLTNN; các Vụ: PC, TCCB, TĐKTTT, KHCN, KHTC; Trung tâm TTTNMT; Báo TNMT; TTra Bộ; VP Bộ.

TCMT, TCQLĐĐ chuẩn bị

Tầng 2, Nhà D, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 10:00

Tham gia Đoàn kiểm tra dự án "Hợp tác nghiên cứu vùng biển vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam  - Trung quốc" (đến thứ tư 13/11/2019).

Vùng biển vịnh Bắc bộ
Thứ ba
12/11/2019
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Trần Duy Hiền,Vũ Hồng Diệp,Vũ Thắng Phương 08:30

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ 2020 Chương trình 562

Lĩnh vực Khoa học sự sống (Đa dạng sinh học)

Phòng họp A1010
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Trần Duy Hiền,Vũ Hồng Diệp,Vũ Thắng Phương 14:00

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ 2020 Chương trình 553

Chương trình phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực môi trường 

Phòng họp A1010
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00

Tham dự: Hội nghị báo cáo Lãnh đạo Chính phủ kết quả công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự giai đoạn 2015 đến nay và định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025

Bộ Quốc phòng
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng Bộ trưởng Trần Hồng Hà 08:30

Nghe báo cáo về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT.

TP: TCMT; VP Bộ; các thành viên BST, TBT; các chuyên gia.

TCMT chuẩn bị và mời.

Phòng họp A904
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Bộ trưởng Trần Hồng Hà 15:00

Tiếp xã giao Đoàn doanh nhân trẻ Nhật Bản.

TP: các Vụ: HTQT, KHCN; TCMT; Cục BĐKH; Viện CLCSTNMT; VPB.

Phòng khách A604
Chuyên viên Trương Thị Hòa 08:00

 Tham dự Hội thảo về Kinh tế tuần hoàn 

Khách sạn Melia
Thứ tư
13/11/2019
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng Trương Thị Hòa,Vũ Hồng Diệp 08:30

Họp danh mục 2020 Bổ sung lĩnh vực Môi trường

Phòng họp A1010
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00

Làm việc tại cơ quan

Vụ trưởng Trần Bình Trọng Trần Duy Hiền,Trương Thị Hòa,Vũ Thắng Phương 13:30

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ 2020 Chương trình 667

Chương trình Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

Phòng họp A1010
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Đoàn Thế Hùng 08:30

Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán nhiệm vụ KHCN cấp bộ bổ sung năm 2019, lĩnh vực ĐCKS

Phòng 1801, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chuyên viên Trần Duy Hiền 08:30

Tham gia lớp Lý luận chính trị Trung cấp

83 Nguyễn Chí Thanh
Chuyên viên Đặng Mỹ Cung 13:30

Họp nghiệm thu DDT KHCN kết thúc 2019, cấp cơ sở

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
Thứ năm
14/11/2019
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Đặng Mỹ Cung,Đoàn Thế Hùng,Vũ Thắng Phương 08:30

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ 2020 Chương trình 562

Lĩnh vực khoa học trái đất (Địa chất, địa vật lý)

Phòng họp A1010
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Nguyễn Văn Hiếu,Trần Duy Hiền,Vũ Thắng Phương 13:30

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ 2020 Chương trình 562

Lĩnh vực khoa học trái đất (Khí tượng, khí hậu)

Phòng họp A1010
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng Phạm Thị Phương Liên 08:30

Kiểm tra đề tài Chương trình KHCNBĐKH (cả ngày)

Giao Thủy Nam định
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Nguyễn Thị Oanh Thơ Bộ trưởng Trần Hồng Hà 08:30

Nghe báo cáo về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

TP: TCQLĐĐ; các Vụ: PC, KHCN, KHTC; Ttra Bộ; VP Bộ.

TCQLĐĐ chuẩn bị và mời một số chuyên gia, nhà quản lý cùng dự.

Phòng họp A904
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Nguyễn Thị Oanh Thơ Bộ trưởng Trần Hồng Hà 14:00

Nghe báo cáo về Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

TP: TCQLĐĐ; các Vụ: KHCN, PC, KHTC; các Cục: VTQG; CNTT&DLTNMT; VP Bộ.

Tổng cục QLĐĐ chuẩn bị và mời Bộ TTTT và một số chuyên gia.

Phòng họp A904
Thứ sáu
15/11/2019
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Lưu Thành Trung,Trần Duy Hiền,Vũ Thắng Phương 08:30

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ 2020 Chương trình 562

Lĩnh vực khoa học biển

Phòng họp A1010
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Lưu Thành Trung,Trần Duy Hiền,Vũ Thắng Phương 13:30

Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ 2020 Chương trình 1862

Chương trình giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020

Phòng họp A1010
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Chuyên viên Nguyễn Thị Oanh Thơ 13:30

Họp nghiệm thu cấp cơ sở ĐTQG  BĐKH-09/16-20

Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Chuyên viên Trần Duy Hiền 08:30

Tham dự Lớp Lý luận chính trị Trung cấp

83, Nguyễn Chí Thanh
Chuyên viên Đặng Mỹ Cung,Đoàn Thế Hùng 13:30

Tham dự Họp nghiêm thu đề án Môi trường phóng xạ

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm