Nhiệm vụ đề xuất

Đề xuất nhiệm vụ
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu, định hướng Người đề xuất Ngày đề xuất
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống tích hợp cho hoạt động quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật kết nối (IoT) Nghiên cứu nhằm thiết lập phương thức tiếp nhận, kết nối dữ liệu theo thời gian thực dữ liệu quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật (IoT) Nguyễn Hữu Thắng 25/03/2019
2 Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các Đơn vị hoạt động quan trắc và phân tích môi trường Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng bộ tiêu chí phân hạng năng lực của các đơn vị tham gia hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tại Việt Nam Vũ Văn Phương 25/03/2019
Tổng số: 2 bản ghi.
  • Nghiên cứu, xác định nguyên nhân trượt lở đất đá ở các tỉnh Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam và đề xuất các giải pháp phòng tránh (17/11/2020 10:53)
  • Nghiên cứu tiếp cận quản lý tổng hợp đa dạng sinh học trong đào tạo lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Việt Nam (09/11/2020 09:48)
  • Nghiên cứu tiếp cận kỹ thuật xử lý và quản lý chất thải gắn với kinh tế tuần hoàn trong đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực môi trường tại Việt Nam (09/11/2020 09:47)
  • Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn mục tiêu đào tạo của nhà trường với nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực kiểm soát môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (09/11/2020 09:45)
  • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam (09/11/2020 09:43)
  • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định chi phí tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn (05/11/2020 09:10)
  • Pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường tại Việt Nam (15/09/2020 04:33)
  • Nghiên cứu xây dựng bản đồ ô nhiễm môi trường thành phố Hà Nội và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững. (15/09/2020 04:12)
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 -2025 nhằm phục vụ an sinh và phát triển kinh tế xã hội bền vững. (15/09/2020 04:09)
  • Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng nhựa tại một số cơ sở sản xuất bao bì vừa và nhỏ, đề xuất nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu chất thải nhựa trong sản xuất, hướng tới nền kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu (14/09/2020 11:16)