Nhiệm vụ đề xuất

Đề xuất nhiệm vụ
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu, định hướng Người đề xuất Ngày đề xuất
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống tích hợp cho hoạt động quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật kết nối (IoT) Nghiên cứu nhằm thiết lập phương thức tiếp nhận, kết nối dữ liệu theo thời gian thực dữ liệu quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật (IoT) Nguyễn Hữu Thắng 25/03/2019
2 Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các Đơn vị hoạt động quan trắc và phân tích môi trường Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng bộ tiêu chí phân hạng năng lực của các đơn vị tham gia hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tại Việt Nam Vũ Văn Phương 25/03/2019
Tổng số: 2 bản ghi.
  • Ứng dụng công nghệ địa tin học đánh giá và dự báo biến động đất đô thị khu vực thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (01/11/2019 03:10)
  • Nghiên cứu tổng hợp và xây dựng quy trình điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường vùng biển sâu và vùng biển quốc tế liền kề phục vụ công tác phát triển kinh tế biển bền vững (01/11/2019 02:37)
  • Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và mô hình thủy lực trong xây dựng kịch bản ứng phó sự cố vỡ đập và đề xuất các giải pháp khắc phục ảnh hưởng đến vùng hạ lưu hồ chứa, thử nghiệm tại đập Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa (01/11/2019 02:32)
  • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn xây dựng quy định về hệ thống hóa và số hóa thông tin, tích hợp thông tinnhằm quản lý tri thức ngành tài nguyên và môi trường trên Hệ tri thức Việt số hóa (29/10/2019 02:46)
  • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn xây dựng quy định về hệ thống hóa và số hóa thông tin, tích hợp thông tinnhằm quản lý tri thức ngành tài nguyên và môi trường trên Hệ tri thức Việt số hóa (29/10/2019 02:34)
  • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 (17/10/2019 05:42)
  • Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách duy trì đặc tính sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cộng đồng tại 9 khu Ramsar của Việt Nam (14/10/2019 05:04)
  • Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách duy trì đặc tính sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cộng đồng tại 9 khu Ramsar của Việt Nam (14/10/2019 05:02)
  • Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Vườn quốc gia Côn Đảo và vùng đệm, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển du lịch bền vững (11/10/2019 04:17)
  • Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ thoái hóa đất tỉnh Thanh Hóa, phục vụ quy hoạch phát triển bền vững, đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiên tai (05/10/2019 06:11)