Nhiệm vụ đề xuất

Đề xuất nhiệm vụ
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu, định hướng Người đề xuất Ngày đề xuất
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống tích hợp cho hoạt động quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật kết nối (IoT) Nghiên cứu nhằm thiết lập phương thức tiếp nhận, kết nối dữ liệu theo thời gian thực dữ liệu quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật (IoT) Nguyễn Hữu Thắng 25/03/2019
2 Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các Đơn vị hoạt động quan trắc và phân tích môi trường Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng bộ tiêu chí phân hạng năng lực của các đơn vị tham gia hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tại Việt Nam Vũ Văn Phương 25/03/2019
Tổng số: 2 bản ghi.
  • Pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường tại Việt Nam (15/09/2020 04:33)
  • Nghiên cứu xây dựng bản đồ ô nhiễm môi trường thành phố Hà Nội và đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững. (15/09/2020 04:12)
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 -2025 nhằm phục vụ an sinh và phát triển kinh tế xã hội bền vững. (15/09/2020 04:09)
  • Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng nhựa tại một số cơ sở sản xuất bao bì vừa và nhỏ, đề xuất nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu chất thải nhựa trong sản xuất, hướng tới nền kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu (14/09/2020 11:16)
  • Nghiên cứu sử dụng phương pháp ban đầu hóa xoáy để mô phỏng cấu trúc và dự báo quỹ đạo, cường độ một số cơn bão mạnh, siêu bão ảnh hưởng đến Việt Nam (14/09/2020 11:08)
  • Ứng dụng mô hình TAPM-AERMOD đánh giá tác động của hoạt động đốt hở rơm rạ đến chất lượng không khí - nghiên cứu thí điểm tại tỉnh Vĩnh Long (14/09/2020 11:04)
  • Nghiên cứu đặc điểm chuyển động đối lưu trong thời kỳ gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ (14/09/2020 10:59)
  • Xây dựng biểu thức tính năng lượng tương tác của electron với phonon quang trong dây lượng tử bán dẫn phân cực (14/09/2020 10:37)
  • Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng bụi mịn PM2,5 và PM10 trong không khí đến sức khỏe trẻ em dưới 6 tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (14/09/2020 10:31)
  • Nghiên cứu thực trạng và giải pháp trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (14/09/2020 10:15)