Thông tin nhiệm vụ

Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu hỗ trợ công tác dự báo khí tượng thủy văn

NVTX.2018.05.07
3149.00 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Cung cấp các bản tin dự báo thời tiết, khí hậu, mưa lớn và bão và áp thấp nhiệt đới.
- Thu nhận, phân tích và xử lý các bản tin dự báo của các Trung tâm dự báo nước ngoài (Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippine, …) - Dự báo thời tiết, dự báo khí hậu - Dự báo mưa lớn diện rộng trên phạm vi cả nước - Nhận định dự báo về quĩ đạo, cường độ, phân tích sản phẩm dự báo từ các mô hình dự báo - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi lần có áp thấp nhiệt đới, bão và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác
- 12 bản tin dự báo chất lượng môi trường không khí đăng trên Website; - 2 bản tin thông báo, cảnh báo về môi trường; - 4 bản thông báo môi trường đăng trên Tạp chí KTTV
05/06/2019
12 (tháng)
TXTCN
ThS. Trương Bá Kiên ThS.Lã Thị Tuyết CN. Trần Thị Thanh Thủy Trần Thị Thảo CN. Phạm Thị Hải Yến CN.Trần Thị Thảo ThS. Nguyễn Đăng Mậu ThS. Nguyễn Ngọc Bích Phượng Trương Thị Thanh Thủy ThS. Lê Duy Điệp.