Thông tin nhiệm vụ

Duy trì các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

NVTX.2020.07.10
305.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2020 phục vụ phổ biến các kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
1 Duy trì hoạt động thư viện (thực hiện công tác mượn, trả sách thư viện; biên mục các tài liệu mới vào thư viện; đặt mua sách, báo trong năm 2020). 2 Duy trì hệ thống mạng Internet, đảm bảo an ninh mạng cho toàn hệ thống của Viện; 3 Duy trì hoạt động, quản lý trang thông tin điện tử của Viện (Vigac.vn); 4 Thu thập, tuyển chọn, biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ (Thực hiện quy trình biên tập và xuất bản tạp chí; Liên hệ nhận bài viết của các tác giả, gửi các bài viết đến các phản biện về các lĩnh vực bài viết, chỉnh sửa bản thảo phục vụ xuất bản và phát hành tạp chí….)
1 Danh mục các tài liệu mới được cập nhật năm 2020; Thư viện đáp ứng được nhu cầu của độc giả mượn, trả tài liệu. 2 Đảm bảo hệ thống phòng máy, máy chủ, hệ thống mạng, web, email hoạt động ổn định. 3 Các thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Website của Viện. 4 Xuất bản 04 ấn phẩm Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
1 Đinh Tài Nhân 2 Nguyễn Anh Quyên 3 Trần Việt Cường 4 Nguyễn Thị Huệ 5 Nguyễn Mạnh Dũng 6 Nguyễn Thị Thanh Hương 7 Lê Chí Thịnh 8 Nguyễn Thị Thu 9 Vũ Thị Hồng Hà
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Lê Anh Dũng 2 Nguyễn Phi Sơn