Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

BÐKH.57
4500.00 (triệu đồng)
Biến đổi khí hậu
1. Xây dựng các bản đồ phân vùng đất phèn ĐBSCL; 2. Dự báo các thay đổi về hàm lượng các độc chất của phèn và mặn gây ra do xâm nhập mặn hoặc khô hạn ở bốn vùng sinh thái đất phèn ĐBSCL; 3. Đề xuất các dòng VSV thích ứng BĐKH phục vụ cho nâng cao độ phì của đất và ổn định năng suất cây trồng trên đất phèn; 4. Xây dựng mô hình các cây trồng chính trên đất phèn thích ứng với sự gia tăng độc chất của phèn và mặn gây ra do thay đổi bất thường
Nội dung 1: Xây dựng bản đồ phân vùng đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tỷ lệ 1/250.000. Nội dung 2: Phân lập và khảo nghiệm các dòng vi sinh vật có lợi cho sản xuất nông nghiệp trên vùng đất phèn đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung 3: Nghiên cứu mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu trên vùng đất phèn ở đông bằng sông Cửu long.
14/04/2020
30 (tháng)
Đại học Cần Thơ
Cấp quốc gia