Thông tin nhiệm vụ

NVTX.2019.03.08. Xây dựng dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật: 1) viễn thám ứng dụng trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000; 2) Thi công công nghệ đo sâu điện 3D trong nghiên cứu hang động Karst ngầm

NVTX.2019.03.08
979.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
- Thu thập, tổng hợp tài liệu; - Biên dịch tài liệu nước ngoài; - Phân tích, đánh giá và tổng hợp tài liệu để xây dựng báo cáo về các yếu tố liên quan tới định mức kinh tế - kỹ thuật công tác ứng dụng viễn thám trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000; - Xây dựng báo cáo Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật ứng dụng viễn thám trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000. - Thu thập, tổng hợp tài liệu; - Biên dịch tài liệu nước ngoài; - Phân tích, đánh giá và tổng hợp tài liệu để xây dựng báo cáo về các yếu tố liên quan tới định mức kinh tế - kỹ thuật thi công công nghệ đo sâu điện 3D trong nghiên cứu hang động Karst ngầm; - Xây dựng báo cáo Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật thi công công nghệ đo sâu điện 3D trong nghiên cứu hang động Karst ngầm. - Thu thập, tổng hợp tài liệu; - Biên dịch tài liệu nước ngoài; - Phân tích, giới thiệu những thông tin, thành tựu mới nổi bật, giá cả về kinh tế đia chất - nguyên liệu khoáng vàng - đồng - molipden - niken; - Xây dựng bản tin công bố kết quả nghiên cứu về đia chất - nguyên liệu khoáng vàng - đồng - molipden - niken. - Tổng hợp kết quả thực hiện.
- Báo cáo 01: Báo cáo đánh giá các yếu tố liên quan tới định mức kinh tế - kỹ thuật công tác ứng dụng viễn thám trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 - - Báo cáo 02: Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật ứng dụng viễn thám trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000. - Báo cáo 01: Báo cáo đánh giá các yếu tố liên quan tới định mức kinh tế - kỹ thuật thi công công nghệ đo sâu điện 3D trong nghiên cứu hang động Karst ngầm - - Báo cáo 02: Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật thi công công nghệ đo sâu điện 3D trong nghiên cứu hang động Karst ngầm. - Bản tin định kỳ về kinh tế địa chất - nguyên liệu khoáng vàng - đồng - molipden - niken. - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Quốc Định; Nguyễn Thành Long; Nguyễn Thị Lợi; Phạm Đức Trọng; Nguyễn Đức Bùi; Phạm Thế Linh; Trần Thị Duyên; Đỗ Thị Minh Nguyệt; Phạm Văn Chà; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Mạnh Cường; Trần Thị Tuyết Nhung; Đỗ Minh Hiển