Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá các tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên và đề xuất giải pháp xử lý

NVTX.2019.03.10
1107.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
- Nâng cao năng lực điều tra, nghiên cứu về lĩnh vực tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên; - Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ phương pháp điều tra, nghiên cứu tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên và các giải pháp xử lý. - Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: + Phạm vi nghiên cứu: khu vực thị trấn Trại Cau và xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; + Đối tượng nghiên cứu: khoáng sản sắt, đất đá và nước.
- Nghiên cứu các các dạng tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên; - Nghiên cứu các hệ phương pháp trong nghiên cứu, điều tra, cảnh báo nguy cơ các tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên; - Nghiên cứu các giải pháp phòng tránh giảm thiểu, khắc phục sự cố do tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên.
1- Báo cáo tổng quan các dạng tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên; 2- Báo cáo đề xuất hệ phương pháp trong nghiên cứu, điều tra, cảnh báo nguy cơ các tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên; 3- Báo cáo đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm thiểu, khắc phục sự cố do tai biến địa chất trong khai thác khoáng sản lộ thiên; 4 Số hóa báo cáo: Báo cáo 1: “Phạm Khoản,1985. Cấu trúc địa chất sâu lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở xử lý và tổng hợp tài liệu địa vật lý”.”; Báo cáo 2: “Thái Quý Lâm, 1991. Nghiên cứu sinh khoáng và dự báo khoáng sản rìa đông đới Lô Gâm mức tỷ lệ trung bình và chi tiết hóa cho một số vùng quan trọng”; Báo cáo 3: Tham gia Tin học báo cáo: “Phạm Khoản, 1995. Nghiên cứu thử nghiệm tổ hợp phương pháp địa vật lý – địa hóa tìm kiếm molipđen vùng SaPa – Y Lý – Lào Cai”; 5- Viết báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN