Thông tin nhiệm vụ

Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị trong công tác đo đạc bản đồ

NVTX.2019.07.10
417.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Bảo quản, bảo dưỡng và kiểm tra thường kỳ đối với hệ thống máy đo trọng lực tuyệt đối, hệ thống máy đo trọng lực hàng không, các máy đo trọng lực tương đối, máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn, máy dò công trình ngầm và máy GPSđể tiếp tục sự nghiệp phát triển nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng, khai thác các hệ thống thiết bịđo đạchiện đại trong lĩnh vực ngành
1. Xây dựng và phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ; 2. Thu thập đánh giá toàn bộ tài liệu, dữ liệu và thông tin về các hệ thống máy trọng lực tuyệt đối, hệ thống máy đo trọng lực hàng không, các máy đo trọng lực tương đối, máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn, máy dò công trình ngầm và máy GPS do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ quản lý; 3. Duy trì thiết bị tại phòng thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, rung động; 4. Bảo dưỡng hệ thống chống bụi, ẩm, bơm chân không, thiết bị điều khiển laser của máy trọng lực FG5X và TAG6; 5. Kiểm tra hệ thống với chu kỳ 3 tháng/lần chạy kiểm nghiệm các máy FG5X, TAG6, các máy đo trọng lực tương đối,máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn;Quản lý, duy trì kiểm tra và bảo dưỡng máy dò công trình ngầm. máy GPS trước khi giao và sau khi nhận máy từ đơn vị thi công; 6. Báo cáo định kỳ về thiết bị. 7. Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ
Phòng bảo quản thiết bị được đảm bảo luôn ở trong các điều kiện tiêu chuẩn, đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, rung động Báo cáo hệ thống được bảo dưỡng định kỳ Báo cáo kiểm tra, kiểm nghiệm Báo cáo được nghiệm thu
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Vũ Thị Ngà Trần Việt Cường Bùi Thị Thanh Huyền Đinh Xuân Mạnh Lê Viết Nam Đặng Như Duẩn Trần Thị Chính Phạm Thành Việt Lê Anh Tới