Tạp chí KHCN

# Tên Đơn vị phát hành
1 Tạp chí KHCN Biển T12 (2012) Viện Nghiên cứu Hải sản
2 Tạp chí Khoa học và kỹ thuật Học viện Kỹ thuật Quân sự
Tổng số: 2 bản ghi.