Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài lĩnh vực Môi trường TNMT.2016.04.07

26/10/2020

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn lựa chọn kỹ thuật xử lý nước thải phù hợp đối với một số loại hình công nghiệp trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.  

Mã số: TNMT.2016.04.07.

Thời gian họp dự kiến: 8 giờ 00 phút, ngày 28/10/2020 (Thứ 4);

Địa điểm họp: Phòng họp A1010 - Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì: Ông Nguyễn Duy Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn lựa chọn kỹ thuật xử lý nước thải phù hợp đối với một số loại hình công nghiệp trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

Mã số: TNMT.2016.04.07.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Các thành viên tham gia thực hiện chính: CN. Hồ Thị Trang; ThS. Nguyễn Thượng Hiền; ThS. Trần Thị Lệ Anh; TS. Nguyễn Thị Hồng Liễu; ThS. Nguyễn Thái Quang; KS. Phạm Thị Huyền Trang.       

Tổ chức chủ trì: Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường

Thời gian thực hiện: Từ 7/2017-12/2019; gia hạn 6/2020.

2. Mục tiêu:

Xây dựng các hướng dẫn lựa chọn công nghệ và kỹ thuật xử lý nước thải kèm theo hướng dẫn áp dụng các giải pháp quản lý môi trường phù hợp đối với một số loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, bao gồm: Hoá chất, luyện kim - cơ khí, chế biến nông sản - thực phẩm và chăn nuôi

3. Tính mới và sáng tạo:

- Mục tiêu của đề tài hướng đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ, nằm ngoài khu công nghiệp có xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Đây là các nguồn phát thải nước thải chính ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy mặc dù hầu hết đều chưa có công nghệ xử lý hoặc công nghệ xử lý nước thải áp dụng chưa phù hợp; dẫn đến việc xả thải trực tiếp nước thải chưa xử lý hoặc đã có xử lý nhưng chưa đạt tiêu chuẩn xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng lưu vực sông này.

- Đề tài sẽ nhằm đến việc xây dựng các tiêu chí để lựa chọn các công nghệ xử lý nước thải phù hợp đối với 04 loại hình công nghiệp: Hóa chất, luyện kim - cơ khí, chế biến nông sản - thực phẩm và chăn nuôi.

4. Kết quả nghiên cứu:

- Báo cáo đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đang áp dụng tại Việt Nam.

- Báo cáo đánh giá được hiện trạng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến đang áp dụng tại một số nước trên thế giới.

- 04 sổ tay hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp kèm theo hướng dẫn áp dụng các giải pháp quản lý môi trường tiên tiến đối với ngành công nghiệp, bao gồm: hoá chất; luyện kim - cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm và chăn nuôi.

5. Sản phẩm:

Sản phẩm đào tạo:

ThS. Hồ Thị Trang

Tên đề tài “Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy”.

Sản phẩm khoa học: 02 bài báo trong nước

- Nhu cầu đổi mới công nghệ xử lý nước thải trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy - Tạp chí Môi trường, tháng 5/2020

- Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải ngành sản xuất bia áp dụng trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy - Tạp chí Môi trường, tháng 6/2020.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Các sản phẩm là cơ sở khoa học cho các nhà quản lý, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong việc thúc đẩy, tìm hiểu và thương mại hóa các công nghệ xử lý nước thải được sử dụng trong nước và các nước khác cũng như các loại hình công nghệ đã có nghiên cứu nhưng chưa được áp dụng. Đồng thời, góp phần tạo dựng cơ sở khoa học cũng như thực tiễn trong quản lý và xử lý nước thải công nghiệp cho các hoạt động xử lý chất thải nói chung.

- Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần đưa ra các phương án, kèm theo hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp đối với 04 loại hình công nghiệp có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường cao trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Qua đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh,