Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2815/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thông tin khoa học và công nghệ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu

Đè tài “Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu’’, mã số BĐKH 42 được phê duyệt và triển khai vào giai đoạn cuối của Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Mã số KHCN-BĐKH 11-15) với thời gian thực hiện thực tế dưới 2 năm và một khối lượng công việc lớn và phức tạp, phụ thuộc...

Tăng hơn 7 lần mức xử phạt vi phạm về môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt cao nhất lên tới 500 triệu đồng, gấp nhiều lần so với quy định hiện hành.

8 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011

Từ ngày 1/7/2011, 8 luật sẽ có hiệu lực thi hành. Đó là các Luật: Luật Thanh tra; Luật Tố tụng hành chính; Luật Khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật An toàn thực phẩm và Luật Thi hành án hình sự.

Tổng số: 4 bản ghi.