Tin tức sự kiện

CHUYỂN ĐỔI RÁC THẢI NHỰA TỪ ĐÔ THỊ VÀ CÁC CON SÔNG THÀNH NHIÊN LIỆU

Đã 10 năm kể từ khi Priyanka Bakaya thành lập Công ty Renewlogy để xây dựng hệ thống chuyển đổi rác thải nhựa thành nhiên liệu. Ngày nay, hệ thống này được sử dụng để biến rác thải nhựa không thể tái chế một cách có lợi nhuận thành nhiên liệu có giá trị cao như dầu diesel cũng như tiền thân của nhựa mới.

NHÀ KÍNH TRONG TƯƠNG LAI MANG LẠI CÁC CƠ HỘI PHÁT TRIỂ SA MẠC

Các khu phức hợp nhà kính hiệu quả cho trồng trọt bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên sẵn có trên các bờ biển sa mạc có thể giúp cải thiện an ninh lương thực cho hàng triệu người

ĐỘT PHÁ TRONG CHUYỂN ĐỔI TẢO BIỂN THÀNH NHIÊN LIỆU SINH HỌC

Berkeley, California - Một nhóm các nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm Kiến trúc Sinh học (BAL), đã phát triển công nghệ đột phá giúp tiếp tục sử dụng rong biển (macroalgae) trên diện rộng làm nguyên liệu cho nhiên liệu sinh học tiên tiến và sản xuất hóa chất tái tạo. Nhóm nghiên cứu đã thiết kế một vi sinh để chiết xuất đường trong rong biển và chuyển đổi chúng thành nhiên liệu tái tạo và hóa chất, do đó làm cho rong biển trở thành một đối thủ sinh khối tái tạo thực sự.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC MỚI CẢI THIỆN VIỆC THU HỒI NĂNG LƯỢNG

East Lansing, Michgan - Một quy trình sản xuất nhiên liệu sinh học mới do các nhà nghiên cứu của Đại học bang Michigan tạo ra năng lượng cao hơn 20 lần so với các phương pháp hiện có.

Chuyển giao kết quả nghiên cứu Lĩnh vực Biển và Hải đảo năm 2020

Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám phục vụ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau – Kiên Giang - Mã số: TNMT2016.06.11" đã tiến hành chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Sở Tài nguyên và Môi trường cho các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang.

THÔNG BÁO NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Họp hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt nhằm đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh, thử nghiệm cho quy hoạch tài nguyên nước của một tỉnh điển hình. Mã số: TNMT.2017.05.19."

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ TNMT.2017.03.05

Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.03.05: Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng rubi, saphir trong thành tạo đá hoa pegmatit khu vực bờ trái sông Chảy.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

1. Tên Đề tài: Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng rubi, saphir trong thành tạo đá hoa pegmatit khu vực bờ trái sông Chảy”, mã số TNMT.2017.03.05. 2. Mục tiêu của đề tài: Xây dựng mô hình thành tạo mỏ đá quý ruby, saphir kiểu liên quan với đá hoa và pegmatit ở khu vực bờ trái Sông Chảy, phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá tiềm năng triển vọng khoáng sản đá quý ở Việt Nam. 3. Các nội dung nghiên cứu: - Nội dung 1: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất, bối cảnh địa động...

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ

1. Tên Đề tài: Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây Bắc Việt Nam, Mã số: TNMT.2017.03.04. 2. Mục tiêu của đề tài: - Xác lập các kiểu phân đới quặng hóa vàng - thạch anh - sulfua vùng Tây Bắc Việt Nam. - Làm rõ mức độ bóc mòn và khả năng tồn tại các thân quặng vàng - thạch anh - sulfua ẩn sâu trong các khu mỏ có triển vọng vùng Tây Bắc Việt Nam. 3. Các nội dung nghiên cứu: + Nội dung 1: Nghiên cứu tính phân đới của kiểu quặng vàng - thạch anh...

Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ kết thuc năm 2020

Thông báo nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp Bộ TNMT.2017.03.04: Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây Bắc Việt Nam.

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH : Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất

Bộ sách tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ tài nguyên và môi trường lần thứ nhất gồm 05 cuốn được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ sách này được sử dụng để giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ. Bên cạnh đó, bộ sách cũng là tài liệu tham khảo chuyên môn bổ ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên trong việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu về trắc địa cao cấp, trắc địa trọng lực

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp trực tuyến lấy ý kiến đối với báo cáo Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

Sáng ngày 31 tháng 07 năm 2020, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến lấy ý kiến đối với báo cáo Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ; thành viên Tổ soạn thảo xây dựng các Chương trình (Quyết định số 1476/QĐ-BTNMT ngày 6/7/2020 về việc thành lập các Tổ soạn thảo xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 1

Tại Việt Nam trước năm 2015, các mô hình dự báo nước dâng do bão chỉ xét đến tác động của gió và khí áp, trên thực tế nước dâng gây bởi sóng chiếm một phần đáng kể trong mực nước dâng tổng cộng trong bão. Chính vì vậy mà công nghệ dự báo nước dâng do bão truyền thống (chỉ xét tới ảnh hưởng của gió, khí áp) thường cho kết quả thiên thấp so với thực tế. Do vậy, việc triển khai nghiên cứu mô hình tích hợp có xét đến tương tác giữa thủy triều, sóng và nước dâng do bão để làm tăng độ chính xác của dự...

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH: Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ 1

Cụm công trình thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, địa chất đề nghị Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất có tiêu đề “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng tổ hợp công nghệ viễn thám, WebGIS, mô hình không gian GIS phục vụ công tác điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”. Cụm công trình này đã được tập thể tác giả Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản triển khai thực hiện từ năm 2011 đến năm...

Tổng số: 151 bản ghi.