Tin tức - sự kiện nổi bật
Sáng ngày 19/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KH&CN thuộc...
Qua 5 năm thực hiện, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 đã có 246 sản phẩm mới với 74 kiến nghị, giải pháp, chính...
Vỡ đập thủy điện ở Lào: Lượng nước xả xuống hạ du là bao nhiêu ?
“Hoạt động KH&CN thẫm đẫm trong chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, điều đó thể hiện sự quan tâm ngày càng sát sao của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh với các...
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, đối với Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung, những vấn đề cụ thể đang đặt...
Bộ TN&MT: Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KH&CN
Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015
Vỡ đập thủy điện ở Lào: Lượng nước xả xuống hạ du là bao nhiêu ?
Đẩy mạnh liên kết trong phát triển khoa học và công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Khoa học và Công nghệ thúc đẩy tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực vùng đồng bằng sông Cửu Long