Tin tức - sự kiện nổi bật
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng - thạch anh - sulfua có triển vọng ẩn sâu...
Kết quả nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam. Áp dụng nghiên cứu...
Ngày 3/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ nhất của Bộ Tài nguyên và...
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ đánh giá dòng chảy nguy hiểm ven bờ; áp dụng thí điểm...
TNMT.2016.06.11 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám phục vụ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau - Kiên...
Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản TNMT.2017.03.04.
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO - Mã số: TNMT.2017.06.11 - Chủ nhiệm đề tài: TS Dư Văn Toán
Bộ TN&MT xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ nhất
Thông báo họp Nghiệm thu đề tài cấp Bộ TNMT.2016.06.07
Thông tin nghiệm thu đề tài lĩnh vực Biển và Hải đảo TNMT.2016.06.11. Chủ nhiệm ThS Lê Đức Dũng