Tin tức - sự kiện nổi bật
Ngày 20 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 1635/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường...
Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất chế độ ưu đãi nghề, chế độ phụ cấp đặc thù ngành tài nguyên và môi trường biển.
Kết quả họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 đối với đề tài:...
Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài: Nghiên cứu cải tiến, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo một số bộ phận chuyên dụng (modul) của trạm quan trắc RADA...
Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc...
Thông báo Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc lĩnh vực biển và hải đảo kết thúc năm 2020
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2030
Hội thảo Quốc tế Cách mạng công nghiệp 4.0

Số người đang truy cập: 253

Số người truy cập hôm nay: 1423

Tổng số lượt truy cập: 775242