Tin tức - sự kiện nổi bật
Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1/2021.
Ngày 18 tháng 01 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định số 79/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi...
Với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự ngiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 11 tháng 3 năm...
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực...
Hàn Quốc đã cùng với Nhật Bản cam kết đưa quốc gia này trở thành quốc gia không khí thải các-bon vào năm 2050, tuân thủ các cam kết toàn cầu gần đây về...
Xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập kỷ 2021-2030
Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020
Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh dự được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Nhì
Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Hàn Quốc và Nhật Bản thực hiện cam kết không khí thải carbon vào năm 2050
Hội thảo Quốc tế Cách mạng công nghiệp 4.0

Số người đang truy cập: 59

Số người truy cập hôm nay: 1574

Tổng số lượt truy cập: 435168