Tin tức - sự kiện nổi bật
Thực hiện nhiệm vụ được Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT giao, Vụ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Đề án và dự thảo các...
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là quy định bắt buộc áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường, hàm lượng của chất ô nhiễm có trong nguyên...
(TN&MT) - Ngày 6/1, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TN&MT) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Vụ Khoa học và Công nghệ, nhằm tôn vinh...
Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia
Phó thủ tướng: 'Làm sao để khoa học công nghệ ra tiền'
Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hệ thống hóa Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường đang áp dụng ở Việt Nam theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020
Vụ Khoa học và Công nghệ: 20 năm đổi mới sáng tạo, phục vụ hiệu quả quản lý TN&MT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10
Hội thảo Quốc tế Cách mạng công nghiệp 4.0

Số người đang truy cập: 221

Số người truy cập hôm nay: 726

Tổng số lượt truy cập: 4860233