DANH SÁCH BẢN ĐỒ
# Tên bản đồ Lĩnh vực Mô tả Ngày tạo
1 Bản đồ nền toàn quốc tỷ lệ 1:1000000 Lĩnh vực khác Bản đồ nền toàn quốc tỷ lệ 1:1000000 25/10/2018
2 Bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Thừa Thiên Huế Lĩnh vực khác Bản đồ nền địa lý tỷ lệ 1:25.000 tỉnh Thừa Thiên Huế 25/10/2018
3 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Bình Đất đai Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Ninh Bình 26/10/2018
Tổng số: 3 bản ghi.