Chỉ đạo điều hành

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

19/12/2020 | 0
Dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Trần Bình Trọng, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, ngày 18 tháng 12 năm 2020, Vụ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch 2021.

Hội nghị đã nghe tóm tắt báo cáo tổng kết công tác của Vụ KH&CN năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm dự kiến triển khai trong kế hoạch năm 2021 do ThS Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ trình bày.

Dưới sự chủ trì của Vụ trưởng Trần Bình Trọng, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả nổi bật đã đạt được, giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, tiến hành các nội dung đánh giá và thi đua khen thưởng. 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, tạo động lực mới cho cán bộ, công chức, phát huy các thành tựu to lớn trong giai đoạn vừa qua, sẵn sàng đưa hoạt động KH&CN của Bộ Tài nguyên và Môi trường bước vào giai đoạn mới 2021-2025, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin bài: Thành Trung