Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
28/11/2022
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
29/11/2022
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng Bùi Thị Phương,Nguyễn Thị Oanh Thơ,Trương Thị Hòa 08:30

Họp nghiệm thu đề tài KH&CN do Viện Chiến lược, Chính sách TNMT chủ trì thực hiện (cả ngày)

Trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách TNMT
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Thứ trưởng Lê Công Thành 08:00

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm QPAN vùng ĐBSH.

TP: Theo Công văn triệu tập của Đảng ủy Bộ.

Văn phòng Đ-ĐT chuẩn bị, Cục CNTT&DL TNMT chuẩn bị đường truyền.

Phòng họp A605
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung Thứ trưởng Trần Quý Kiên 08:30

Hoãn_Nghe báo cáo về nội dung công tác thẩm định các báo cáo kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản

A 806
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh Nguyễn Văn Hiếu,Trương Thị Hòa 14:00

Họp hội đồng giao trực tiếp nhiệm vụ TNMT.2023.04.07 do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra TNN QG chủ trì thực hiện

Phòng A1010
Thứ tư
30/11/2022
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Vũ Thị Hằng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng Lương Duy Hanh Bùi Thị Phương,Lưu Thành Trung,Trần Duy Hiền 10:00

Họp tuyển chọn đề tài TNMT.2023.06.13. Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Xuân Hiển

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu tái phân tích trường sóng dựa trên mô hình số trị, kỹ thuật đồng hóa và các số liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo sóng biển tại khu vực biển Việt Nam.

Phòng họp A1014 - Phòng họp trực tuyến pvtlduyhanh