Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
11/10/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Thứ trưởng Lê Công Thành 14:00

Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII

TP: UV BCH Đảng bộ Bộ, Bí thư các cấp ủy trực thuộc, Lãnh đạo: VPĐ ĐT, Ban TG-DV, Ban TC, UBKT ĐUB; Chủ tịch CĐB, Bí thư ĐTN Bộ, CT Hội CCB Bộ, Báo cáo viên cấp ĐUB.

Văn phòng Đ-ĐT chuẩn bị

Hội trường tầng 5 nhà B
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Nguyễn Thị Oanh Thơ,Trương Thị Hòa 13:30

Họp thẩm định nội dung, tài chính nhiệm vụ TNMT.2022.04.03

truc tuyen vttbtrong
Thứ ba
12/10/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
13/10/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Nguyễn Thị Oanh Thơ,Trương Thị Hòa 15:00

Họp triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT

trực tuyến vttbtrong; 1010 nhà A
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Lưu Thành Trung,Trương Thị Hòa 13:30

Họp thẩm định tài chính đề tài TNMT.2022.04.09 - Khoa Trắc địa và Bản đồ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Chủ nhiệm: TS Nguyễn Gia Trọng

https://htt-khcn.monre.gov.vn/vttbtrong
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Văn Hiếu,Trần Duy Hiền 08:30

Thẩm định nhiệm vụ TNTM.2022.02.15

Phòng họp Trực tuyến Vttbtrong
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Văn Hiếu,Trần Duy Hiền 10:00

Thẩm định nhiệm vụ TNTM.2022.02.16

Phòng họp trực tuyến Vttbtrong1
Thứ năm
14/10/2021
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Anh Dũng,Vũ Thắng Phương Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 08:30

Nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2021 của các Trường Đại học trực thuộc Bộ.

TP: các Vụ: TCCB, KHTC, KHCN, Ban QLDAĐT của Bộ, VP Bộ.

Trường ĐH TNMT Hà Nội và Trường ĐH TNMT TP.HCM chuẩn bị (Trường ĐH TNMT TP.HCM họp trực tuyến).

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Văn Hiếu Thứ trưởng Lê Công Thành 08:30

HOÃN-Nghe báo cáo về hồ sơ sửa Luật tài nguyên nước năm 2012

TP: các Vụ: KHTC, KHCN, PC; Cục QLTNN; Trung tâm QHĐTTNNQG; Viện KHTNN; Văn phòng TTUBSMCVN

Cục QLTNN chuẩn bị

Trực tuyến
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Anh Dũng,Trương Thị Hòa 13:30

Họp thẩm định đề tài TNMT.2022.04.07

Phòng họp Trực tuyến Vttbtrong
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Anh Dũng,Trần Duy Hiền 14:30

Họp thẩm định đề tài TNMT.2022.03.14

Phòng họp Trực tuyến Vttbtrong1
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Anh Dũng 15:30

Họp thẩm định đề tài TNMT.01.30

Phòng họp Trực tuyến Vttbtrong
Thứ sáu
15/10/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Lãnh đạo Bộ 10:00

Dự Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn vừa qua và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025

TP: Thủ trưởng: các tổng cục, các cục, các Vụ, TBT Báo TN&MT, GĐ Trung tâm TT TN&MT, CVP Bộ.

Phòng họp A605
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Thị Hồng Minh,Trần Duy Hiền 08:30

Họp nghiệm thu đề tài do Cục Biến đổi khí hậu chủ trì mã số TNMT.2018.05.13

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Đặng Mỹ Cung,Trần Duy Hiền 14:00

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ KHCN 

Phòng 1010, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thứ bảy
16/10/2021
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Vũ Thắng Phương 08:00

Tham dự phiên họp của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường quốc hội

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Văn Hiếu Thứ trưởng Lê Công Thành 08:30

Nghe báo cáo về hồ sơ sửa Luật tài nguyên nước năm 2012

TP: các Vụ: KHTC, KHCN, PC; Cục QLTNN; Trung tâm QHĐTTNNQG; Viện KHTNN; Văn phòng TTUBSMCVN

Trực tuyến