NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.01.02 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất chính sách khuyến khích phát triển các dự án phát điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp điều kiện Việt Nam
TNMT.2023.01.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về cách thức, phương pháp, cách thiết lập mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết chất lượng môi trường đất tại hiện trường.
TNMT.2023.02.25 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thành lập Bản đồ khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên dựa trên dữ liệu vệ tinh, dữ liệu địa lý - cảnh quan
TNMT.2022.01.49 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xây dựng bộ tiêu chí cho việc chuyển đổi linh hoạt và hiệu quả đất trồng lúa, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế đất nước
TNMT.2022.01.48 Nghiên cứu mối liên hệ của các chất gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người và đề xuất hướng dẫn về nhận diện các yếu tố nguy cơ thông qua các biểu hiện bệnh lý, đánh giá, cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát.
TNMT.2022.01.40 Nghiên cứu đề xuất quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên ngành.
TNMT.2022.01.41 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác lập mô hình quản trị tài nguyên thông minh, phát triển tài nguyên nước phù hợp với điều kiện ở Việt Nam
TNMT.2022.01.33 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất quy định quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất tai biến, địa chất môi trường.
TNMT.2022.05.03 Nghiên cứu xây dựng công nghệ tái chế bùn thải nhà máy giấy thành cellulose vi khuẩn sử dụng cho sản xuất giấy
TNMT.2022.06.01 Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo đổi hướng di chuyển và thay đổi cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới khi đi vào vùng bờ biển Việt Nam
Tổng số: 1243 bản ghi.