NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.05.07 Nghiên cứu thử nghiệm dự báo khí hậu ở Việt Nam.
TNMT.2003-2006.05.08 Nghiên cứu thử nghiệm dự báo thời hạn ngắn chất lượng không khí vùng đồng bằng bắc bộ.
TNMT.2003-2006.05.09 Nghiên cứu, tính toán bồi lắng và nước dềnh ứng với các phương án xây dựng khác nhau của hồ chứa Sơn La.
TNMT.2003-2006.05.10 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp dự báo lượng mưa dựa trên sản phẩm mô hình dự báo số trị của Nhật
TNMT.2003-2006.05.11 Nghiên cứu ứng dụng và cải tiến sơ đồ phân tích xoáy trong dự báo quỹ đạo bão bằng phương pháp số.
TNMT.2003-2006.05.12 Nghiên cứu xây dựng mạng lưới đo đạc, điều tra khảo sát lũ ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
TNMT.2003-2006.05.13 Thẩm định tài liệu điều tra khảo sát lũ 2001, 2002 ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
TNMT.2003-2006.05.14 Xây dựng bộ chuẩn khí hậu Việt Nam
TNMT.2003-2006.05.15 Xây dựng công nghệ dự báo lượng mưa tháng, mùa khu vực Hải Phòng.
TNMT.2003-2006.05.16 Xây dựng cơ sở dữ liệu bão, áp thấp nhiệt đới trên biển đông và ảnh hưởng đến Việt Nam.