NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.05.17 Xây dựng cơ sở dữ liệu thám không vô tuyến ở Việt Nam.
TNMT.2003-2006.05.18 Xây dựng cơ sở dữ liệu thuỷ văn (giai đoạn 1, 2)
TNMT.2003-2006.05.19 Xây dưng cơ sở dữ liệu và bản đồ về các hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm.
TNMT.2003-2006.05.20 Xây dựng hệ thống nghiệp vụ HRM trên hệ máy tính song song hiệu năng cao.
TNMT.2003-2006.05.21 Xây dựng hệ thống xử lý số liệu thuỷ văn trên windows vùng sông không ảnh hưởng thuỷ triều hydprodb 1.0
TNMT.2003-2006.05.22 Xây dựng mô hình cảnh báo sâu bệnh chính hại lúa ở đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
TNMT.2003-2006.05.23 Xây dựng phần mềm dự báo khách quan lượng mưa tháng, mùa trong mùa mưa vùng đồng bằng bắc bộ.
TNMT.2005.07.05 Dự án: Thử nghiệm xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam.
TNMT.2005.03.11 Thành lập bộ chương trình cân bằng mạng lưới tựa trọng lực và từ mặt đất; xử lý và quản lý số liệu đo đạc thực địa tài liệu trọng lực và từ; tính hiệu chỉnh ảnh hưởng địa hình trong công tác đo vẽ trọng lực
TNMT.2005.05.14 Xây dựng hệ phần mềm xử lý số liệu thuỷ văn vùng sông ảnh hưởng thuỷ triều HYDTID1.0