NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2003-2006.07.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng các mạng lưới gps các cấp hạng trong hệ tọa độ động học
TNMT.2003-2006.07.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất hệ độ cao chung cho ba nước Việt Nam - lào – campuchia
TNMT.2003-2006.07.06 Nghiên cứu quy trình đo vẽ địa hình để hoàn thiện vùng trống, vẽ nháp trên bản đồ phủ trùm bằng tư liệu viễn thám.
TNMT.2003-2006.03.01 Đánh giá hiện trạng tiềm lực, đề xuất giải pháp phát triển khoa học công nghệ của bộ tài nguyên và môi trường đến năm 2010.
TNMT.2003-2006.03.02 Luận chứng, tính toán địa chất thuỷ văn để xác định ranh giới mỏ nước khoáng và phân chia đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước khoáng.
TNMT.2003-2006.03.04 Nghiên cứu chế tạo thử nguồn phát sóng âm (sparker và boomer) trong địa chấn phân giải cao
TNMT.2003-2006.03.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy phạm phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ bauxit Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng quy phạm sử dụng phân cấp trữ lượng, tài nguyên than khoáng Việt Nam
TNMT.2003-2006.03.07 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ công nghệ địa vật lý trong các lĩnh vực hoạt động thuộc bộ tài nguyên và môi trường
TNMT.2003-2006.03.08 Nghiên cứu dự báo động thái nước dưới đất bằng phương pháp mô hình số, ứng dụng dự báo động thái nước dưới đất vùng tây bắc đồng bằng bắc bộ
Tổng số: 1538 bản ghi.