NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2024.02.05 Nghiên cứu đề xuất quy định kỹ thuật lập bản đồ địa hóa đất và vỏ phong hóa đa mục tiêu tỷ lệ 1/250.000
TNMT.2024.03.01 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo sâu hồi âm và quét sonar lắp đặt trên tổ hợp xuồng không người lái theo bầy đàn phục vụ thành lập bản đồ địa hình dưới nước tỷ lệ lớn
TNMT.2024.03.02 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Hệ thống thiết bị bay không người lái cất, hạ cánh thẳng đứng tích hợp thiết bị quét Lidar và các cảm biến đo môi trường phục vụ thu thập dữ liệu địa không gian trong các hầm lò, hang động và quan trắc môi trường trong những khu vực khó khăn, không có sóng cải chính của hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu.
TNMT.2024.04.07 Nghiên cứu lựa chọn mô hình học máy và xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện tự động nhận dạng đối tượng địa lý từ ảnh UAV phục vụ xây dựng CSDL địa lý quốc gia tỷ lệ lớn
TNMT.2024.01.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất xây dựng hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho lĩnh vực quản lý chất thải.
TNMT.2024.01.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất phương pháp tính GDP xanh loại 2 phù hợp với điều kiện Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho một địa phương (cấp tỉnh).
TNMT.2024.03.03 Nghiên cứu giải pháp công nghệ trên nền tảng IoT cho mô hình quản lý, khai thác hệ thống trạm quan trắc khí tượng thủy văn. Thí điểm cho mạng lưới đo mặn
TNMT.2024.06.01 Nghiên cứu, ứng dụng công cụ DNORA dự báo sóng, sóng lớn chi tiết cho các khu vực biển ven bờ, đảo nơi có địa hình phức tạp của Việt Nam
TNMT.2024.06.02 Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ đo lưu lượng nước tự động tại các trạm thủy văn vùng sông ảnh hưởng triều
TNMT.2024.06.06 Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn đa nguồn trong dự báo, cảnh báo dông sét, mưa đá
Tổng số: 1383 bản ghi.