NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.06.14 Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thủy văn và cảnh báo ngập lụt cho các lưu vực sông nhỏ. Áp dụng thử nghiệm cho một số lưu vực sông nhỏ thuộc khu vực Tây Bắc.
TNMT.2023.06.15 Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống quan trắc đa thành phần và mô hình số độ phân giải cao nghiên cứu cấu trúc mây và dự báo mưa dông phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Áp dụng thử nghiệm cho khu vực Hà Nội.
TNMT.2023.06.16 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ học máy (machine learning) dự báo dòng chảy phục vụ vận hành hiệu quả hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Cả
TNMT.2023.06.17 Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, thông tin và tuyên truyền về dự báo tác động, cảnh báo rủi ro do thiên tai
TNMT.2023.03.15 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo phổ gama hàng không sử dụng máy bay không người lái
tnmt.2023.03.17 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tổ hợp UAV bay chụp ảnh, quét lidar phục vụ công tác thu thập dữ liệu không gian địa lý
TNMT.2023.03.20 Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thiết kế, chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường
TNMT.2023.03.21 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng danh mục công nghệ, thiết bị tiên tiến phục vụ điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường
TNMT.2023.03.16 Nghiên cứu xây dựng giải pháp tích hợp thiết bị đo sâu hồi âm, GNSS, IMU với thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ đo đạc địa hình đáy sông, hồ
TNMT.2023.562.09 Nghiên cứu làm sáng tỏ mối liên quan nguồn gốc, điều kiện thành tạo và qui luật phân bố quặng đất hiếm kiểu hấp thụ ion trên lãnh thổ Việt Nam
Tổng số: 1327 bản ghi.