NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2021.04.05 Quản lý tổ chức cán bộ, Tài chính, Hành chính – Quản trị của Viện Khoa học môi trường
NVTX.2021.07.01 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý và phân tích dữ liệu ảnh viễn thám quang học bằng các công cụ GIS phục vụ thành lập bản đồ lớp phủ
NVTX.2021.07.02 Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ ứng dụng ảnh Radar hỗ trợ thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước
NVTX.2021.07.05 Nghiên cứu, đề xuất quy trình vận hành tích hợp các thiết bị dò công trình ngầm( công nghệ GeoRadar) RIS Hi Mod và Vloc pro
NVTX.2021.07.06 Nghiên cứu đề xuất, phương pháp xác định nồng độ bụi ở khu vực đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS và số liệu các trạm đo AERONET
NVTX.2021.07.07 Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị trong công tác đo đạc bản đồ
NVTX.2021.07.08 Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình tính toán xử lý số liệu của các máy trọng lực hàng không ở Việt Nam. (Thế hệ thiết bị mới TAGS-6 và GT-2A)
NVTX.2021.07.10 Thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước tỷ lệ 1: 100 000 phục vụ quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp quốc gia và cấp vùng bằng các nguồn tư liệu ảnh giá thành thấp
NVTX.2021.07.09 Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Đo đạc và bản đồ
NVTX.2021.07.11 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Tổng số: 1235 bản ghi.