NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.06.07 Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng mô hình phân giải mây (Cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực dự báo định lượng mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h cho khu vực Trung Trung Bộ.
TNMT.2023.06.09 Nghiên cứu ảnh hưởng của mực nước ven biển tới quá trình thoát lũ tại hạ lưu sông Miền Trung. Áp dụng thử nghiệm tại hạ lưu sông Kiến Giang, Quảng Bình
TNMT.2023.06.11 Nghiên cứu xây dựng công nghệ tích hợp quy trình vận hành liên hồ chứa dự báo lũ hạ du lưu vực sông Hồng - Thái Bình
TNMT.2023.06.12 Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng Hệ thống cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt lún do hạn hán và khai thác nước ngầm cho khu vực bán đảo Cà Mau.
TNMT.2023.06.13 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu tái phân tích trường sóng dựa trên mô hình số trị, kỹ thuật đồng hóa và các số liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo sóng biển tại khu vực biển Việt Nam.
TNMT.2023.06.06 Nghiên cứu ảnh hưởng của gián đoạn gió mùa mùa hè đến thiếu hụt nước trong mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên.
TNMT.2023.06.15 Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống quan trắc đa thành phần và mô hình số độ phân giải cao nghiên cứu cấu trúc mây và dự báo mưa dông phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Áp dụng thử nghiệm cho khu vực Hà Nội.
TNMT.2023.06.16 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ học máy (machine learning) dự báo dòng chảy phục vụ vận hành hiệu quả hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Cả
TNMT.2023.06.17 Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, thông tin và tuyên truyền về dự báo tác động, cảnh báo rủi ro do thiên tai
TNMT.2023.03.15 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo phổ gama hàng không sử dụng máy bay không người lái
Tổng số: 1383 bản ghi.