NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.01.09 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật viễn thám
TNMT.2023.01.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Bộ tiêu chí chuyển đổi linh hoạt đất trồng lúa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
TNMT.2023.562.03 Nghiên cứu công nghệ tích hợp số liệu độ ẩm đất viễn thám SMAP, mô hình mô phỏng dòng chảy và biến động sườn dốc phục vụ xây dựng hệ thống cảnh báo sạt lở đất và lũ bùn đá
TNMT.2023.996.01 Nghiên cứu hoàn thiện danh mục phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất chuẩn các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường
TNMT.2023.06.08 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mô hình tích hợp khí tượng - thuỷ văn WRF-Hydro cảnh báo sớm lũ. Áp dụng thí điểm cho các lưu vực sông Vệ, Trà Khúc
TNMT.2022.01.49 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xây dựng bộ tiêu chí cho việc chuyển đổi linh hoạt và hiệu quả đất trồng lúa, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế đất nước
TNMT.2022.01.48 Nghiên cứu mối liên hệ của các chất gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người và đề xuất hướng dẫn về nhận diện các yếu tố nguy cơ thông qua các biểu hiện bệnh lý, đánh giá, cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát.
TNMT.2022.01.40 Nghiên cứu đề xuất quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, khoáng sản, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, khoáng sản và điều tra địa chất chuyên ngành.
TNMT.2022.01.41 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác lập mô hình quản trị tài nguyên thông minh, phát triển tài nguyên nước phù hợp với điều kiện ở Việt Nam
TNMT.2022.01.33 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất quy định quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất tai biến, địa chất môi trường.
Tổng số: 1327 bản ghi.