NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2020.07.02 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị định vị GNSS, thu nhận tín hiệu cải chính từ hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia
TNMT.2020.04.03 Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất chính sách kiểm soát ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam
SXTN.2020.08.01 Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái (Dự án SXTN).
TNMT.2020.08.02 Nghiên cứu ứng dụng Big data - viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải.
TNMT.2020.1862.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng Quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn.
TNMT.2020.01.04 Nghiên cứu thực trạng và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất trồng lúa vùng Đồng Bằng Sông Hồng
TNMT.2020.996.03 Nghiên cứu cải tiến, ứng dụng hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo lĩnh vực địa chất khoáng sản.
TNMT.2020.996.04 Nghiên cứu chế tạo bộ mẫu chuẩn phân tích thí nghiệm quặng vàng, đồng, chì trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản
TNMT.2020.667.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy định về hệ thống hóa và số hóa thông tin, tích hợp thông tin nhằm quản lý dữ liệu nghành tài nguyên và môi trường trên Hệ tri thức Việt số hóa
NVTX.2020.03.09 Xây dựng năng lực nghiên cứu Địa tin học và Xây dựng bản tin địa chất kinh tế - nguyên liệu khoáng.
Tổng số: 1540 bản ghi.