NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2021.07.04 Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định nồng độ bụi ở khu vực đô thị Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS và số liệu các trạm đo AERONET
NVTX.2021.10.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về tiếp cận liên kết sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường trong xây dựng các quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch năm 2017 của Việt Nam
NVTX.2021.10.02 Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ; Thông tin, tuyên truyền KH và CN; Hợp tác quốc tế; Quản lý, vận hành, sử dụng trang thiết bị KH và CN của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
TNMT.2019.04.01 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải phục vụ công tác quản lý môi trường lưu vực sông.
TNMT.2020.04.06 Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt nhằm giải quyết xung đột môi trường
TNMT.2019.04.05 Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp và hộ gia đình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
TNMT.2019.10.02 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường
TNMT.2020.04.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam
TNMT.2020.04.04 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam
TNMT.2021.553.02 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme xử lý chất thải rắn chế biến tôm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Tổng số: 1226 bản ghi.