NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
NVTX.2020.03.09 Xây dựng năng lực nghiên cứu Địa tin học và Xây dựng bản tin địa chất kinh tế - nguyên liệu khoáng.
NVTX.2020.03.10 Nghiên cứu các thành tạo magma granitoid phức hệ Hải Vân khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng và khoáng sản liên quan
NVTX.2020.03.11 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng cát nghiền làm vật liệu xây dựng từ đá magma xâm nhập khu vực Đông Nam Bộ.
NVTX.2020.03.12 Nghiên cứu triển vọng và đánh giá khả năng sử dụng các đá aplit granit ở địa khu biến chất cao Hoàng Liên Sơn làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất gốm sứ
NVTX.2020.03.13 Xây dựng báo cáo hàng năm về lún mặt đất ở Việt Nam.
NVTX.2020.03.15 Đặc điểm thiên tai trượt lở đất đá năm 2019 - 2020 ở Việt Nam và công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá
NVTX.2020.03.16 Quản lý, vận hành sử dụng trang thiết bị khoa học và công nghệ: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống thiết bị phân tích thí nghiệm; Gia công phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu cơ bản, điều tra địa chất - khoáng sản.
NVTX.2020.03.17 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.
NVTX.2020.03.05 Nghiên cứu các yếu tố Địa chất thủy văn và Địa chất công trình liên quan đến sự sụt lún mặt đất tại một số khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
NVTX.2020.03.06 Nghiên cứu hệ phương pháp địa hóa trong tìm kiếm, khoanh vùng triển vọng khoáng sản và dự báo quặng ẩn, ẩn sâu của W, Au, Cu
Tổng số: 1538 bản ghi.