NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
CS.2022.7 Nghiên cứu, xác lập không gian cho sông (room for the river) đảm bảo các chức năng cảnh quan môi trường, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước cho sông
CS.2022.8 Biên tập và xuất bản sách chuyên khảo giới thiệu về Công viên địa chất Toàn cầu của Việt Nam được UNESCO công nhận
CS.2022.9 Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý trực tuyến các phòng thí nghiệm thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
CS.2022.10 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thử nghiệm tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
CS.2022.11 Đánh giá tác động của hoạt động khai thác cát đến chế độ dòng chảy và vận chuyển bùn cát tại vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn
CS.2022.12 Nghiên cứu xử lý phenol trong nước bằng công nghệ quang điện hóa
CS.2022.13 Xây dựng mô hình dự báo sự thay đổi diện tích lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của ngập lụt ở khu vực An Giang - Đồng Tháp
CS.2022.14 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nước thải nuôi trồng thuỷ sản nhằm phát triển sinh kế bền vững của cộng đồng ven biển tại Hải Hậu, Nam Định.
CS.2022.15 Nghiên cứu đề xuất các công cụ cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường cho báo chí giai đoạn mới
TNMT.ĐTĐL.2022.01 Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành của Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tổng số: 1327 bản ghi.