NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2022.01.34 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất quy định quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành
TNMT.2022.01.44 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu
TNMT.885.01 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phụ phẩm cây mía trong sản xuất theo hướng hữu cơ vùng mía nguyên liệu Bắc Trung Bộ
TNMT. 885.05 Nghiên cứu xác định vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và đề xuất giải pháp thúc đẩy tái sử dụng chất thải, phế phụ phẩm hữu cơ trở thành nguyên liệu sản xuất tại một số tỉnh miền Trung
NVTX.2022.10.02 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia tích hợp kinh tế với môi trường và đề xuất giải pháp cho Việt Nam
TNMT.2022.885.06 Nghiên cứu chế tạo chất cải tạo đất, thuốc trừ sâu sinh học từ chất thải và phụ phẩm nông nghiệp, thí điểm trên một số loại cây hoa màu và cây ăn quả, phục vụ quá trình chuyển đổi từ mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững ở Việt Nam
TNMT.2021.01.14 Nghiên cứu đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại Việt Nam
TNMT.2022.06.05 Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo, cảnh báo mực nước biển dâng cao bất thường cho vùng ven biển Việt Nam.
TNMT.2021.01.05 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về quản lý hoạt động lấn biển, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
TNMT.2021.01.06 Nghiên cứu đề xuất định hướng đổi mới, hoàn thiện cấu trúc của Luật Đất đai nhằm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và tiến tới xây dựng Bộ Luật Đất đai.
Tổng số: 1327 bản ghi.