NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2020.08.03 Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển).
TNMT.2019.10.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựngchương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực biển và hải đảo; đất đai; đo đạc và bản đồ
TNMT.2019.03.01 Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian thực cho các khu vực miền núi Việt Nam.
TNMT.2020.07.02 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị định vị GNSS, thu nhận tín hiệu cải chính từ hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia
TNMT.2020.04.03 Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất chính sách kiểm soát ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam
SXTN.2020.08.01 Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái (Dự án SXTN).
TNMT.2020.08.02 Nghiên cứu ứng dụng Big data - viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải.
TNMT.2020.1862.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng Quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn.
TNMT.2020.01.04 Nghiên cứu thực trạng và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất trồng lúa vùng Đồng Bằng Sông Hồng
TNMT.2020.996.03 Nghiên cứu cải tiến, ứng dụng hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo lĩnh vực địa chất khoáng sản.
Tổng số: 1235 bản ghi.