NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2022.03.07 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển.
CS.2022.1 Nghiên cứu ứng dụng số liệu mô hình số bề mặt (DSM) để xây dựng cơ sở dữ liệu trạm quan trắc khí tượng khu vực đồng bằng Bắc Bộ
CS.2022.3 Ứng dụng thử nghiệm và hoàn thiện bộ công cụ báo lũ 5 ngày trên lưu vực Thạch Hãn, Vu Gia - Thu Bồn và Trà Khúc - Sông Vệ phục vụ công tác nghiệp vụ dự báo
CS.2022.2 Nghiên cứu xây dựng Quy định kỹ thuật lắp đặt và quan trắc lưu lượng nước sông bằng thiết bị tự động theo nguyên lý không tiếp xúc.
CS.2022.4 Nghiên cứu xây dựng quy định quản lý hoạt động tháo khô tầng chứa nước
CS.2022.5 Nghiên cứu xác lập cơ chế cập nhật dữ liệu tài nguyên nước của toàn dân phục vụ kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về tài nguyên nước, phù hợp thời kỳ công nghệ 4.0 và chuyển đổi số quốc gia
CS.2022.6 Nghiên cứu đề xuất quy định thu gom nước mưa bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất trong các hoạt động xây dựng đô thị
CS.2022.7 Nghiên cứu, xác lập không gian cho sông (room for the river) đảm bảo các chức năng cảnh quan môi trường, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước cho sông
CS.2022.8 Biên tập và xuất bản sách chuyên khảo giới thiệu về Công viên địa chất Toàn cầu của Việt Nam được UNESCO công nhận
CS.2022.9 Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý trực tuyến các phòng thí nghiệm thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tổng số: 1569 bản ghi.