NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
CS.2022.10 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong của cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thử nghiệm tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
CS.2022.11 Đánh giá tác động của hoạt động khai thác cát đến chế độ dòng chảy và vận chuyển bùn cát tại vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn
CS.2022.12 Nghiên cứu xử lý phenol trong nước bằng công nghệ quang điện hóa
CS.2022.13 Xây dựng mô hình dự báo sự thay đổi diện tích lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của ngập lụt ở khu vực An Giang - Đồng Tháp
CS.2022.14 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nguồn nước thải nuôi trồng thuỷ sản nhằm phát triển sinh kế bền vững của cộng đồng ven biển tại Hải Hậu, Nam Định.
CS.2022.15 Nghiên cứu đề xuất các công cụ cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường cho báo chí giai đoạn mới
TNMT.ĐTĐL.2022.01 Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý, điều hành của Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường
TNMT.2022.01.34 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất quy định quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành
TNMT.2022.01.44 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu
TNMT.2022.885.06 Nghiên cứu chế tạo chất cải tạo đất, thuốc trừ sâu sinh học từ chất thải và phụ phẩm nông nghiệp, thí điểm trên một số loại cây hoa màu và cây ăn quả, phục vụ quá trình chuyển đổi từ mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững ở Việt Nam
Tổng số: 1226 bản ghi.