NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.06.03 Nghiên cứu dự báo các đợt mưa trái mùa tích hợp mô hình thủy văn dự báo nguồn nước khu vực Tây Nguyên thời hạn 3 tháng.
TNMT.2023.06.04 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo ngập úng do mưa lớn dựa trên cách tiếp cận dự báo tổ hợp cho một số đô thị khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
TNMT.2023.06.05 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hoà hợp (blending techniques) kết hợp đồng hoá dữ liệu độ phân giải cao dự báo cường độ, quỹ đạo bão, gió mạnh và mưa lớn trong bão trên khu vực Biển Đông và Việt Nam
TNMT.2023.06.07 Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng mô hình phân giải mây (Cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực dự báo định lượng mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h cho khu vực Trung Trung Bộ.
TNMT.2023.06.09 Nghiên cứu ảnh hưởng của mực nước ven biển tới quá trình thoát lũ tại hạ lưu sông Miền Trung. Áp dụng thử nghiệm tại hạ lưu sông Kiến Giang, Quảng Bình
TNMT.2023.05.10 Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn có tích hợp quy trình vận hành hồ chứa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
TNMT.2023.06.11 Nghiên cứu xây dựng công nghệ tích hợp quy trình vận hành liên hồ chứa dự báo lũ hạ du lưu vực sông Hồng - Thái Bình
TNMT.2023.06.12 Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng Hệ thống cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt lún do hạn hán và khai thác nước ngầm cho khu vực bán đảo Cà Mau.
TNMT.2023.06.13 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu tái phân tích trường sóng dựa trên mô hình số trị, kỹ thuật đồng hóa và các số liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo sóng biển tại khu vực biển Việt Nam.
TNMT.2023.06.06 Nghiên cứu ảnh hưởng của gián đoạn gió mùa mùa hè đến thiếu hụt nước trong mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên.
Tổng số: 1327 bản ghi.