NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
TNMT.2023.562.01 Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá và dự báo tổn thất và thiệt hại do khan hiếm nước tại lưu vực sông, áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Srepok
TNMT.2023.562.02 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá tổng hợp lợi ích và tác hại của lũ đến hệ thống tự nhiên và kinh tế - xã hội trên lưu vực sông
TNMT.2023.562.04 Nghiên cứu đặc điểm phân bố, tích lũy các dạng của kim loại nặng, vi nhựa trong trầm tích tầng mặt và một số sinh vật tại khu vực biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Nam Định
TNMT.2023.562.05 Nghiên cứu ứng dụng vi tảo, vi khuẩn lam trong xử lý nước thải sinh hoạt và tổng hợp Polyme sinh học.
TNMT.2023.562.07 Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá, dự báo biến động chất lượng môi trường đất, nước và không khí phù hợp với điều kiện của Việt Nam
TNMT.2023.562.08 Nghiên cứu xây dựng mô hình toán đánh giá sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và tổ chức thực hiện các quy hoạch ngành tài nguyên và môi trường
TNMT.2023.562.11 Nghiên cứu nguồn gốc, điều kiện hình thành và quy luật phân bố tài nguyên Liti ở Việt Nam.
TNMT.2023.562.12 Nghiên cứu khôi phục điều kiện cổ môi trường, cổ khí hậu giai đoạn hình thành trầm tích của các di sản địa chất đặc trưng ở Bắc Việt Nam
TNMT.2023.562.13 Nghiên cứu nguồn gốc, điều kiện hình thành và đặc điểm phân bố tài nguyên Zeolit lãnh thổ Việt Nam
TNMT.2023.562.14 Nghiên cứu triển vọng quặng Niken và khoáng sản đi kèm (Cu, Co, PGE) liên quan với các thành tạo mafic, siêu mafic miền Bắc Việt Nam, phục vụ điều tra, thăm dò khoáng sản.
Tổng số: 1327 bản ghi.