Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo nhanh một số chỉ tiêu khí thải bằng công nghệ huỳnh quang cực tím phù hợp điều kiện Việt Nam

TNMT.2019.04.03
2288 (triệu đồng)
Môi trường

1. Thiết kế chế tạo được thiết bị có khả năng tích hợp nhiều đầu đo chỉ tiêu khí thải;
2. Thử nghiệm thành công quan trắc một số nguồn thải;
3. Đánh giá được hiệu quả thiết bị.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan hiện trạng ô nhiễm và các phương pháp xác định khí thải khu công nghiệp

Nội dung 2: Nghiên cứu thiết kế các thiết bị đo nhanh một số chỉ tiêu ô nhiễm khí thải khu công nghiệp

Nội dung 3: Chế tạo các thiết bị đo nhanh một số chỉ tiêu ô nhiễm khí thải khu công nghiệp

Nội dung 4: Thiết kế chế tạo thiết bị cổng kết nối IoT

Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá các thiết bị

Nội dung 6: Xây dựng giải pháp nâng cao năng lực giám sát chất lượng không khí khu công nghiệp cho các đơn vị quản lý môi trường

1. Thiết bị quan trăc; 
2. Bộ hồ sơ thiết kế và chế tạo thiết bị đo nhanh một số chỉ tiêu khí thải;
3. Bộ tài liệu kĩ thuật đi kèm (các thông sô kĩ thuật, hướng dẫn sử dựng, biện pháp bảo trì, sửa chữa hiệu chỉnh thiết bị …);
4. Báo cáo kết quả thử nghiệm;
5. Báo cáo đánh giá hiệu quả thiết bị;
6. 02 bài đăng tạp chí chuyên ngành.

01/01/2020
30 (tháng)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cấp Bộ
Lê Thanh Sơn
TS. Dương Thị Hạnh; TS. Nguyễn Trần Điện; CN. Nguyễn Trần Dũng; ThS. Trịnh Đức Anh; ThS. Phùng Ngọc Bảo Anh;ThS. Âu Duy Tuấn; ThS. Hoàng Minh Hải; KS.Phạm Văn Dương; KS. Hà Ngọc Hòa