Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị định vị GNSS, thu nhận tín hiệu cải chính từ hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia

TNMT.2020.07.02
2612 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

1. Chế tạo được hệ thống định vị GNSS (cải chính theo công nghệ trạm CORS) độ chính xác cao, phục vụ đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ lớn lớn (Bản đồ địa hình tỉ lệ 1: 500) và các ứng dụng trắc địa bản đồ đòi hỏi độ chính xác cao, tốc độ xử lý nhanh.
2. Xây dựng hệ thống phần mềm đo đạc cho thiết bị định vị GNSS được chế tạo theo công nghệ trạm tham chiếu sử dụng Smartphone (Android) và Máy tính (Window).
 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan
Nội dung 2: Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu RTCM và các ứng dụng
Nội dung 3: Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu NTRIP và TCP-IP (hệ thống đường truyền Internet)
Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng cấu hình lý thuyết của thiết bị định vị độ chính xác cao
Nội dung 5: Nghiên cứu thiết kế và thi công phần cứng của thiết bị định vị GNSS độ chính xác cao
Nội dung 6: Nghiên cứu tích hợp thiết bị định vị GNSS theo công nghệ trạm CORS lên các thiết bị không người lái
Nội dung 7: Xây dựng hệ thống phần mềm đo đạc theo công nghệ trạm tham chiếu ứng dụng trên Smartphone (Android) và Máy tính (Window).
Nội dung 8: Nghiên cứu giải pháp và xây dựng các phần mềm định vị độ chính xác cao cho các đối tượng không tiếp cận
Nội dung 9: Thực nghiệm kiểm định thiết bị
Nội dung 10: Xây dựng quy trình đo và xử lý dữ liệu của thiết bị định vị độ chính xác cao theo công nghệ trạm CORS
Nội dung 11: Thực nghiệm thiết bị đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lên 1: 500
Nội dung 12: Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt.
 

1. 05 bộ thiết bị định vị độ chính xác cao (mặt bằng 5mm x 1ppm; độ cao 15mm x 1ppm);

2. Phần mềm truyền dẫn dữ liệu đo động thời gian thực (RTK) trên thiết bị máy tính bảng, điện thoại di động thông minh;

3. Kết quả thử nghiệm thiết bị đo đạc trực tiếp và đánh giá độ chính xác đo đạc và thành lập 01 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5.000 (khu vực đã được đo đạc bằng công nghệ truyền thống sau năm 2015);

4. 02 bài báo khoa học;

5. Chứng nhận đăng ký bản quyền.

10/01/2020
24 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp Bộ
Ngô Thị Liên
KS. Đặng Xuân Thủy; ThS. Lưu Hải Âu; TS. Trần Trung Anh; TS. Phạm Thế Huynh; TS. Lê Phú Hưng; TS. Nguyễn Thị Thanh Hương; ThS. Phan Tuấn Anh; KS. Nguyễn Minh Quang; ThS. Nguyễn Ngọc Vũ