Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển.

TNMT.2022.03.07
2835 (triệu đồng)
Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế và chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường, xử lý chất thải giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.03/21-25

1. Tổng quan được công nghệ chế tạo và sử dụng các loại thiết bị lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển;

2. Lựa chọn được cấu hình tối ưu cho thiết bị lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển;

3. Thiết kế, chế tạo được

thiết bị lặn không người lái có khả năng quan trắc dưới đáy biển bằng các hiệu ứng quang học và sóng siêu âm và đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý: Nhiệt độ, Độ PH, Độ dẫn điện EC, Lượng ô xi hòa tan DO, Tổng chất rắn hòa tan TDs, Độ mặn của môi trường dưới nước ven biển.

 

1. Báo cáo tổng quan công nghệ chế tạo và sử dụng các loại thiết bị lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển;

2. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn cấu hình tối ưu cho thiết bị lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển;

3. Thiết kế chế tạo 02 thiết bị lặn không người lái có thông số kỹ thuật sau:

3.1. Thu được hình ảnh dưới mặt nước bằng hệ thống camera quang học và hình ảnh đáy biển bằng sóng siêu âm;

3.2. Đo đạc các tham số môi trường nước ven biển tới đội sâu 100m: Nhiệt độ, Độ PH, Độ dẫn điện EC, Lượng ô xi hòa tan DO, Tổng chất rắn hòa tan TDs, Độ mặn của môi trường dưới nước ven biển;

3.4. Kích thước: dài : từ 1m ÷ 1,5m; rộng: từ 0,3m ÷ 0,5m;  cao: từ 0,2m ÷ 0,3m;

3.5. Phạm vị hoạt động: Độ sâu: đến 100m; Vận tốc: 3km/h ÷ 5 km/h; Thời gian hoạt động liên tục: 6 ÷ 8giờ.

4. Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm tại vùng biển lựa chọn;

5. Hướng dẫn vận hành thiết bị lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển

6. Đăng ký SHTT;

7. Báo cáo đánh giá khả năng chuyển giao, áp dụng sản phẩm;
8. 01 Bài báo; Đào tạo 01 thạc sĩ.

01/01/2022
24 (tháng)
Cấp Bộ