Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm biển phục vụ hỗ trợ ra quyết định quản lý

TNMT.2021.02.01
3162 (triệu đồng)
Biển và hải đảo

Xây dựng được phần mềm tính toán, dự báo và mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm trên biển với độ chính xác cao, được kiểm chứng, đánh giá độ tin cậy bằng các số liệu quan trắc, thời gian tính toán thích hợp và giao diện thân thiện với người dùng nhằm hỗ trợ ra quyết định quản lý ô nhiễm biển và ứng phó sự cố môi trường biển.

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh và lập dự toán chi tiết của đề tài 

Nội dung 2:Tổng quan, phân tích về kết quả nghiên cứu, số liệu, tài liệu về mô hình số trị và phần mềm tính toán, dự báo và mô phỏng các quá trình động lực và vận chuyển chất ô nhiễm trong môi trường biển trên thế giới và ở Việt Nam

Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng mô hình ý tưởng của mô hình số trị

Nội dung 4: Nghiên cứu lựa chọn phương pháp, các thông số chỉ tiêu;điều tra khảo sát bổ sung số liệu phục vụ kiểm chứng mô hình số trị tính toán, dự báo và mô phỏng các quá trình động lực và vận chuyển chất ô nhiễm trong môi trường biển

Nội dung 5: Xây dựng sơ đồ số trị và viết mã nguồn module tự động truy cập, tải và xử lý số liệu từ internet, module kết nối giữa mô hình POM và số liệu khí tượng và các chương trình tính toán, dự báo và mô phỏng các quá trình vận chuyển chất ô nhiễm trong môi trường biển

Nội dung 6: Kiểm chứng mô hình 

Nội dung 7: Xây dựng phần mềm bao gồm giao diện, các chương trình quản lý số liệu vào ra, chương trình hiển thị nhanh các kết quả tính toán

Nội dung 8: Thử nghiệm tính toán, dự báo và mô phỏng các quá trình động lực và vận chuyển chất ô nhiễm tại vùng biển Bắc Trung Bộ Việt Nam trong sự cố ô nhiễm môi trường Formusa

Nội dung 9: Tổng kết hoàn thiện đề tài 

1. Phần mềm tính toán, dự báo và mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm trên biển với độ chính xác cao, được kiểm chứng, đánh giá độ tin cậy bằng các số liệu quan trắc, thời gian tính toán thích hợp và giao diện thân thiện với người dùng nhằm hỗ trợ ra quyết định quản lý ô nhiễm biển và ứng phó sự cố môi trường biển. Phần mềm sẽ được chuyển giao và tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục môi trường v.v. để phục vụ tác nghiệp thực tế;

2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm được viết rõ ràng, mạch lạc, giúp người đọc có thể dễ dàng hiểu được lý thuyết và tự mình nghiên cứu, sử dụng phần mềm. Hướng dẫn này sẽ được chuyển giao cùng với phần mềm cho các cơ quan, đơn vị theoyêu cầu của Vụ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng liên qua trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Bộ số liệu, tài liệu kết quả kiểm chứng, đánh giá phần mềm;

4. Báo cáo tổng kết đề tài với đầy đủ các số liệu, kết quả;

5. 02 bài báo đăng tại tạp chí trong nước; 01 bài báo quốc tế.

01/01/2021
30 (tháng)
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cấp Bộ
Vũ Thanh Ca
Mai Văn Tiến; Lê Thị Hải Lê; Nguyễn Mai Lan; Nguyễn Bá Thuỷ; Lê Quốc Huy; Nguyễn Thị Thanh; Nguyễn Như Yến; Phạm Mạnh Hùng; Cao Xuân Tùng