Thông tin nhiệm vụ

Xây dựng công nghệ dự báo tác động và cảnh báo rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ

TNMT.2022.06.03
0 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Xác định được các đối tượng chịu tác động và đánh giá được mức độ tác đông, mức độ rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ tại các tỉnh  thuộc khu vực Trung Bộ;

2. Xây dựng được công nghệ dự báo mức độ tác động và cảnh báo cấp độ rủi ro gây nên bởi bão, áp thấp nhiệt đới và lũ tại từng tỉnh trong khu vực Trung Bộ.

Nội dung 1. Tổng quan về các nghiên cứu dự báo tác động, cảnh báo rủi ro do bão, ATNĐ và lũ.

Nội dung 2. Thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu thiên tai, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, khí tượng thủy văn trong 20 năm gần đây ở khu vực Trung Bộ

Nội dung 3. Điều tra xã hội học, khảo sát đo đạc vết lũ, mặt cắt sông trên khu vực Nam Trung Bộ

Nội dung 4. Nghiên cứu, đề xuất phương pháp dự báo tác động, cảnh báo rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ cho khu vực Trung Bộ

Nội dung 5. Áp dụng thí điểm dự báo tác động, cảnh báo rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ cho khu vực Nam Trung Bộ

Nội dung 6. Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định dự báo và quy định kỹ thuật hệ thống dự báo tác động, cảnh báo rủi ro thiên tai bão, ATNĐ và lũ cho khu vực Trung Bộ

Nội dung 7. Thử nghiệm nghiệp vụ và đánh giá kết quả dự báo tác động và cảnh báo rủi ro do bão, ATNĐ và lũ cho khu vực Nam Trung Bộ (trong 5 năm trở lại đây)

Nội dung 8. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả, báo cáo tóm tắt đề tài

 

1. Bộ cơ sở dữ liệu về thiệt hại tài sản và con người, tác động kinh tế, xã hội gây nên bởi bão, áp thấp nhiệt đới và lũ, ở các tỉnh  thuộc khu vực Trung Bộ trong 15-20 năm gần đây

2. Báo cáo khoa học mô tả phương pháp dự báo tác động và cảnh báo rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ trên cơ sở các thông tin dự báo thời tiết

3. Quy định kỹ thuật về dự báo tác động và cảnh báo rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ cho khu vực Trung Bộ và bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng.

4. Kết quả thử nghiệm ứng dụng công nghệ dự báo tác động và cảnh báo rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ cho khu vực Trung Bộ cho 5 năm gần đây

5. 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước.

6. Đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành khí tượng hoặc khí hậu học.

01/01/2022
24 (tháng)
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ
Cấp Bộ
Trần Thị Thanh Hiền; Bùi Văn Chanh; Trần Văn Nhường; Nguyễn Thị Sen; Phùng Thị Vui ; Đỗ Đình Chiến; Nguyễn Văn Hưởng; Phùng Hồng Long; Trần Cảnh Tiêu