Thông tin nhiệm vụ

Đặc điểm thiên tai trượt lở đất đá năm 2019 - 2020 ở Việt Nam và công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá

NVTX.2020.03.15
747 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Tổng hợp tình hình thiên tai trượt lở đất đá năm 2019-2020 và đặc điểm hoạt động của chúng. 2. Tổng hợp, cập nhật các phương pháp và công nghệ ứng dụng trong nghiên cứu trượt lở đất đá: “Mô hình cảnh báo sớm nguy cơ thảm họa trượt lở đất đá”. 3. Tham gia công tác trực ban và xây dựng bản tin cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá trong các đợt mưa, bão. 4. Tổng hợp các kết quả, lập Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ. 5. Viết bài báo đăng trên tập san của Viện ĐCKS hoặc trên các tạp chí chuyên ngành.
Nội dung 1: Tổng hợp tình hình thiên tai trượt lở đất đá năm 2019; Đặc điểm hoạt động của các tai biến trượt lở đất đá trong năm 2019 Nội dung 2: Tổng hợp, cập nhật các phương pháp và công nghệ ứng dụng trong nghiên cứu trượt lở đất đá Nội dung 3: Công tác trực ban và xây dựng bản tin cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá trong các đợt mưa bão Nội dung 4: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2020 Nội dung 5: Viết bài báo đăng trên tập san của Viện ĐCKS hoặc trên tạp chí chuyên ngành.
04/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Quốc Khánh
Tiến sỹ Nguyễn Quốc Khánh Thạc sỹ Phạm Văn Sơn Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Ninh Thạc sỹ Nguyễn Thị Liên Thạc sỹ Nguyễn Thị Hải Vân; Thạc sỹ Nguyễn Đức Hà Thạc sỹ Trịnh Thành Thạc sỹ Nguyễn Thị Huyền Thạc sỹ Nguyễn Viết Tuân Kỹ sư Trần Văn Trọng; Kỹ sư Nguyễn Huy Dương Cử nhân Phạm Thị Hương Thảo;