Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhận tạo kết hợp viễn thám trong cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn, triều cường cho các đô thị ven biển

TNMT.2024.06.04
1700 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Ứng dụng được trí tuệ nhận tạo kết hợp viễn thám trong cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn, triều cường cho các đô thị ven biển theo thời gian thực.

2. Thí điểm thành công cho khu vực, đô thị điển hình.

1. Quy trình, công nghệ trí tuệ nhân tạo và viễn thám cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn và triều cường cho các đô thị ven biển  theo thời gian thực.

2. Kết quả thử nghiệm cho một khu vực, đô thị điển hình:

2.1. Bộ bản đồ số nguy cơ ngập lụt tỉ lệ 1/2000 ứng với các kịch bản mưa lớn và triều cường.

2.2. Công cụ cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn và triều cường cho các đô thị ven biển bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo và viễn thám theo thời gian thực (dữ liệu, mô hình dự báo bằng, module cung cấp bản tin cảnh báo).

3. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

4. 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (ISI/SCOPUS); 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước được HĐCDGSNN tính tối thiểu 0.5 điểm;

5. Đào tạo 01 thạc sỹ hoặc hỗ trợ đào tạo 01 Tiến sĩ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ