Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu các yếu tố Địa chất thủy văn và Địa chất công trình liên quan đến sự sụt lún mặt đất tại một số khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long.

NVTX.2020.03.05
1100 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Nâng cao năng lực điều tra, nghiên cứu về lĩnh vực Địa chất thủy văn và Địa chất công trình; 2. Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp và luận giải trên cơ sở khoa học để đánh giá ảnh hưởng của sụt lún mặt đất liên quan đến các yếu tố ĐCTV-ĐCCT khu vực nghiên cứu; 3. 01 Bài báo về nội dung nghiên cứu.
Nội dung 1: Tổng hợp, thu thập báo cáo, tài liệu, số liệu về nội dung nghiên cứu. Nội dung 2: Nghiên cứu, luận giải trên cơ sở khoa học và thực tiễn sự sụt lún mặt đất khu vực nghiên cứu liên quan đến các yếu tố ĐCTV và ĐCCT Nội dung 3: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nội dung 4: Viết bài báo khoa học có liên quan với nội dung nghiên cứu.
03/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Hồng Quang
Thạc sỹ Nguyễn Hồng Quang; Kỹ sư Nguyễn Trọng Hiền; Kỹ sư Nguyễn Quốc Hiệp; Kỹ sư Bùi Mạnh Cường; Kỹ sư Bùi Văn Phòng; Thạc sỹ Tống Thị Thu Hà Thạc sỹ Đặng Thị Huyền; Kỹ sư Phạm Thị Thu Hà; Thạc sỹ Trần Trọng Thắng;