Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình tính toán xử lý số liệu của các máy trọng lực hàng không ở Việt Nam. (Thế hệ thiết bị mới TAGS-6 và GT-2A)

NVTX.2021.07.08
504 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

Hoàn thiện quy trình đo đạc và tính toán xử lý số liệu của máy trọng lực hàng không thế hệ mới (TAGS-6 và GT-2A) dựa trên quy trình của máy trọng lực thế hệ cũ TAGS-3. Đánh giá những ưu nhược điểm của máy trọng lực TAGS-6 với GT-2A trong điều kiện ở Việt Nam.
 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ

Nội dung 2: Nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo của máy trọng lực hàng không thế hệ mới TAGS-6.
Nội dung 3: Nghiên cứu về các phần mềm hỗ trợ xử lý tính toán dữ liệu bay đo trọng lực hàng không của máy TAGS-6
Nội dung 4: Đề xuất quy trình bay đo trọng lực bằng máy TAGS- 6.
Nội dung 5: Đề xuất quy trình tính toán và xử lý số liệu của máy trọng lực hàng không TAGS-6.
Nội dung 6: Nghiên cứu nguyên lý cấu tạo của máy trọng lực hàng không GT- 2A.
Nội dung 7: Đề xuất quy trình bay đo trọng lực bằng máy GT-2A
Nội dung 8: Đề xuất quy trình tính toán và xử lý số liệu của máy trọng lực hàng không GT-2A.
Nội dung 9: Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của hai loại máy và kiến nghị sử dụng thiết bị trong đo trọng lực hàng không ở Việt Nam
 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Trọng Hiếu
Đinh Xuân Mạnh; Đặng Như Duẩn; Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Văn Chức; Nguyễn Ngọc Việt Khoa; Nguyễn Ngọc Hoa; Vũ Thị Thu Phương; Dương Văn Triển; Nguyễn Hương Giang; Phạm Thị Hồng Lam; Nguyễn Tuyết Mai; Trần Tuấn Anh; Kiều Thị Thảo; Vũ Thị Hồng Hà; Lê Chí Thịnh; Đinh Tài Nhân