Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu chế tạo thử nguồn phát sóng âm (sparker và boomer) trong địa chấn phân giải cao

TNMT.2003-2006.03.04
0 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Nghiên cứu chế tạo thử đầu phát sóng âm (sparker và boomer) trong địa chấn phân giải cao.
Nghiên cứu nguyên lý kỹ thuật; thiết kế kỹ thuật, chế tạo thử; thử nghiệm thực tế, đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật.
Sau 2 năm nghiên cứu, đã thiết kế, chế tạo thử nghiệm thành công các đầu phát sparker và boomer có công suất, các tính năng kỹ thuật đạt yêu cầu kỹ thuật thiết kế. Đây là một thành công lớn của đề tài. Việc chế tạo thành công các đầu phát sparker và boomer phục vụ cho công tác khảo sát địa chấn phản xạ phân giải cao là một đóng góp tích cực vào thực tế sản xuất, mở rộng khả năng của thiết bị và hệ phương pháp để giải quyết nhiều nhiệm vụ địa chất, phát huy nội lực, tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước. Đồng thời cũng tạo ra thế tự chủ trong việc chuẩn bị thiết bị nghiên cứu địa chất biển nông ven bờ, sông, hồ, kênh lạch… trong nước bằng phương pháp địa chấn phân giải cao. Có thể khẳng định bộ nguồn tích năng lượng và mạch ghi, lưu giữ tín hiệu, cùng với đầu phát sparker và boomer đã được chế tạo hoàn toàn có tính năng kỹ thuật tương đương với tổ hợp máy địa chấn phân giải cao do Liên bang Nga chế tạo. Trong đó có một số tính năng tốt hơn (gọn, nhẹ hơn, điều khiển xung phát bằng khoá điện tử, tăng hệ số chuyển đổi năng lượng, file số liệu được ghi dưới dạng format chuẩn Quốc tế (SEG.Y) thuận tiện cho việc xử lý, nâng cao chất lượng tài liệu bằng các phần mềm thông dụng trong thăm dò địa chấn. Các đầu phát sparker và boomer có thể đưa vào sản xuất vì đã đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật không kém các đầu phát tương tự do nước ngoài chế tạo. Những kết quả đạt được, không những nâng cao trình độ kỹ thuật thiết kế chế tạo của cán bộ kỹ thuật trong nước, cụ thể là tại Liên đoàn Vật lý Địa chất mà còn chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo được những thiết bị kỹ thuật phức tạp khác, tiến dần đến trình độ của các nước tiên tiến.
01/01/2003
24 (tháng)
Cấp Bộ
TS. Nguyễn Trần Tân
KS. Phạm Quốc Phôn KS. Hoàng Hải Hà KS. Lê văn Xuyên KS. Nguyễn Ngậu KS. Nguyễn Duy Tiêu ThS. Nguyễn Trường Lưu