Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở hỗn hợp tinh bột sắn Việt Nam

TNMT.2020.553.05
2040 (triệu đồng)
Phát triển công nghiệp sinh học

1. Đánh giá được thực trạng các công nghệ chế tạo nhựa tự phân hủy hoàn toàn hiện có ở Việt Nam.

2. Làm chủ được công nghệ chế tạo màng, trên cơ sở hỗn hợp của tinh bột sắn Việt Nam, có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn thành CO2, mùn hữu cơ và nước.

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan
Nội dung 2: Nghiên cứu chế tạo nhựa tự phân hủy từ tinh bột và PBAT/PLA
Nội dung 3: Xây dựng quy trình công nghệ chê tạo hạt tinh bột sắn nhiệt dẻo biến tính
Nội dung 4: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo hạt nhựa tự phân hủy và túi đựng rác phân hủy sinh học hoàn toàn

Nội dung 5: Nghiên cứu xác định khả năng phân rã của màng nhựa tự phân hủy Tinh bột/PBAT/PLA
Nội dung 6: Nghiên cứu xác định khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của màng nhựa tự hủy Tinh bột / PBAT/PLA trong các điều kiện của quá trình tạo compost được kiểm soát theo phương pháp phân tích cacbon dioxit sinh ra

Nội dung 7: Báo cáo tổng kết đề tài
 

1. Các sản phẩm chế tạo được từ tinh bột sắn Việt Nam:

- 25 kg hạt tinh bột sắn nhiệt dẻo biến tính, có chỉ số chảy ≥ 0,5 g/10 phút;

- 50 kg hạt nhựa phân hủy hoàn trên cơ sở tinh bột sắn nhiệt dẻo (tối thiểu 30% tinh bột sắn biến tính). Hạt nhựa có chỉ số chảy ≥ 2g/10 phút và nhiệt độ nóng chảy 110oC – 150oC;

- 10 kg túi nilon đựng rác phân hủy hoàn toàn (1.000 túi nilon kích thước~ 30 x 50cm, độ dày túi ≥ 15 µm) đạt các chỉ tiêu kỹ thuật: độ bền kéo ≥13 MPa, độ giãn dài ≥ 200% (theo TCVN 4501); khả năng tự phân hủy sinh học: mức độ phân rã (sản phẩm lọt qua sàng 2mm) ≥ 90%,  mức độ chuyển hóa cacbon hữu cơ thành CO2 (theo TCVN 9493) ≥ 90% sau 6 tháng.

2. Các quy trình công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở hỗn hợp tinh bột sắn Việt Nam:

- 01 quy trình công nghệ quy mô pilot chế tạo hạt tinh bột sắn nhiệt dẻo đã biến tínhcó công suất đùn hạt 2 kg/giờ;

- 01 quy trình công nghệ quy mô pilot chế tạo hạt nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn từ nguyên liệu tinh bột sắn Việt Nam và nhựa phân hủy có công suất đùn hạt compound 5 kg/giờ;

- 01 quy trình công nghệ quy mô pilot chế tạo túi nilon đựng  rác phân hủy sinh học hoàn toàn.

3. Báo cáo tổng hợp.

4. 02 bài báo đăng tạp chí trong nước/hội thảo Quốc tế.

5. Đào tạo 01 thạc sỹ.

6. Đăng ký sở hữu trí tuệ.

01/10/2020
24 (tháng)
Tổng cục Môi trường
Cấp Bộ
TS. Vũ Minh Đức; TS. Nguyễn Châu Giang; PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm; PGS. TS Bạch Trọng Phúc; TS. Nguyễn Thị Minh Phương; TS. Phạm Đức Thi; PGS.TS.Nguyễn Huy Tùng; TS. Nguyễn Thanh Hường; TS. Phan Thị Tuyết Mai