Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ phế phụ phẩm nông lâm nghiệp

TNMT.ĐL.2023.02
2100 (triệu đồng)
Môi trường

1. Xây dựng được quy trình công nghệ thu hồi và thủy phân phân đoạn lignocellulose từ phế phụ phẩm nông lâm nghiệp;

2. Xây dựng được quy trình công nghệ lên men ethanol để sản xuất nhiên liệu sinh học theo hướng phát triển bền vững nhiên liệu tái tạo.

1. Quy trình công nghệ thu hồi và thủy phân phân đoạn lignocellulose từ phế phụ phẩm nông lâm nghiệp làm nguồn nguyên liệu cho quá trình lên men sản xuất nhiên liệu sinh học, quy mô pilot;

2. Quy trình công nghệ (SSF) thủy phân và lên men đồng thời sản xuất nhiên liệu sinh học từ sản phẩm thủy phân phân đoạn lignocellulose trên thiết bị lên men quy mô 30 lít/mẻ với hiệu suất thu hồi ethanol đạt 80 – 90%, nồng độ ethanol trong dịch lên men ≥ 10%;

3. 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành;

4. Hỗ trợ đào tạo 02 học viên cao học.

01/01/2023
24 (tháng)
Cấp Bộ