Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu công nghệ tích hợp số liệu độ ẩm đất viễn thám SMAP, mô hình mô phỏng dòng chảy và biến động sườn dốc phục vụ xây dựng hệ thống cảnh báo sạt lở đất và lũ bùn đá

TNMT.2023.562.03
2100 (triệu đồng)
Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017 - 2025 (562)

1. Nghiên cứu được công nghệ tích hợp số liệu độ ẩm đất viễn thám SMAP (Soil Moisture Active Passive) theo thời gian thực vào mô hình dòng chảy và biến động sườn dốc, giúp nâng cao độ chính xác của các mô hình dòng chảy và biến động sườn dốc độ phân giải cao.

2. Xây dựng được mô hình mô phỏng quá trình sạt lở và lũ bùn đá sử dụng kết hợp mô hình dòng chảy và biến động sườn dốc.

3. Xây dựng được hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất và lũ bùn đá theo thời gian thực, áp dụng cho tỉnh Lào Cai.

1. Báo cáo công nghệ tích hợp số liệu độ ẩm đất SMAP theo thời gian thực vào mô hình mô phỏng dòng chảy và biến động sườn dốc.

2. Mô hình mô phỏng quá trình sạt lở đất và lũ bùn đá sử dụng kết hợp mô hình dòng chảy và biến động sườn dốc tích hợp số liệu độ ẩm đất SMAP.

3. Phần mềm hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất và lũ bùn đá theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS cho tỉnh Lào Cai.

4. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài.

5. 01 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

6. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.

21/10/2022
30 (tháng)
Cấp Bộ
Lương Thị Phương Thảo