Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ đo lưu lượng nước tự động tại các trạm thủy văn vùng sông ảnh hưởng triều

TNMT.2024.06.02
1800 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn

1. Đề xuất và lựa chọn được giải pháp công nghệ đo lưu lượng nước tự động tối ưu cho các trạm thủy văn vùng ảnh hưởng triều.

2. Đề xuất hoàn thiện các quy trình, quy định kỹ thuật trong đo lưu lượng nước tự động tại các trạm thủy văn vùng ảnh hưởng triều

1. Báo cáo cơ sở khoa học, thực tiễn lựa chọn giải pháp công nghệ đo lưu lượng nước tự động tối ưu cho các trạm thủy văn vùng ảnh hưởng triều.

2. Báo cáo đánh giá về kết quả thử nghiệm công nghệ thiết bị đo tự động đo và truyền số liệu lưu lượng nước cho vùng sông ảnh hưởng triều (02 loại công nghệ: tiếp xúc và không tiếp xúc).

3. Dự thảo các quy trình, quy định kỹ thuật đo lưu lượng nước tự động tại các trạm thủy văn vùng ảnh hưởng triều.

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả đề tài.

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí trong nước.

6. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ.

01/01/2024
24 (tháng)
Cấp Bộ