Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ ứng dụng ảnh Radar hỗ trợ thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước

NVTX.2021.07.02
627 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ

Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ ứng dụng ảnh Radar hỗ trợ thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước
 

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ
Nội dung 2: Tổng quan về viễn thám trong nghiên cứu đất ngập nước
 Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng ảnh radar xác định các loại đất ngập nước
Nội dung 4 : Đề xuất quy trình công nghệ ứng dụng ảnh Radar kết hợp với dữ liệu ảnh quang học và các tư liệu bản đồ tham chiếu khác để thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước
Nội dung 5: Thử nghiệm ứng dụng ảnh radar Sentinel- 1 hỗ trợ thành lập bản đồ phân loại đất ngập nước tỷ lệ 1:100.000 khu vực bán đảo Cà Mau
Nội dung 6: Báo cáo tổng kết
 

01/01/2021
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Thị Ngọc Hồi
Nguyễn Thanh Thủy; Hoàng Thị Thu Hà; Hoàng Minh Hải; Trương Song Hòa; Thiều Sỹ Thuận; Phạm Lê Phương; Trịnh Hữu Đạo; Nguyễn Thị Loan; Nguyễn Thị Ngọc Anh; Đỗ Anh Tuấn; Nguyễn Hoàng Hưng; Nguyễn Văn Huy; Lê Vũ Phan