Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu dự báo động thái nước dưới đất bằng phương pháp mô hình số, ứng dụng dự báo động thái nước dưới đất vùng tây bắc đồng bằng bắc bộ

TNMT.2003-2006.03.08
0 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm chuyên môn thuộc hệ thống thông tin địa lý (GIS) và bộ phần mềm Visual Modflow. Xây dựng và chỉnh lý mô hình số mô phỏng dòng chảy nước dưới đất (NDĐ) các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ thuộc phần đồng bằng vùng Tây Bắc đồng bằng Bắc bộ trên phạm vi các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Tây và thành phố Hà Nội. 2. Nghiên cứu dự báo động thái NDĐ trong các điều kiện tự nhiên và phá huỷ do khai thác bằng phương pháp mô hình số. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên NDĐ trong vùng nghiên cứu.
1. Xác định rõ điều kiện và các nhân tố cơ bản hình thành nên động thái NDĐ trong khu vực nghiên cứu. Trong đó nhân tố chủ yếu bao chùm lên khu vực nghiên cứu là nhân tố khí hậu và thuỷ văn, đây chính là nguồn cơ bản hình thành trữ lượng khai thác NDĐ, nhân tố nhân tạo chủ yếu do khai thác NDĐ tuy có giới hạn nhất định trong một số khu vực nhưng đã tác động mạnh mẽ gây nên sự suy giảm mực nước điển hình là vùng nam Hà Nội, Hà Đông, Vĩnh Phúc và một số khu vực khác có thấu kính nước nhạt trong đồng bằng ở vùng Nam Định, Hải Phòng. 2. Nghiên cứu và xây dựng thành công bước đầu một chương trình quản lý CSDL mô hình trong khuôn khổ đề tài. Nghiên cứu và hướng dẫn các phương pháp dự báo động thái NDĐ bao gồm: i. Dự báo động thái tự nhiên NDĐ bằng phương pháp thuỷ động lực, sác xuất thống kê, ngoại suy khuynh hướng, cân bằng và tương tự theo thời gian. ii. Dự báo xác định sự thay đổi động thái NDĐ trong không gian bằng cách đo vẽ và lập bản đồ thông tin và dự báo động thái nước dưới đất. iii. Dự báo tổng hợp động thái NDĐ trong điều kiện tự nhiên và bị phá huỷ do hoạt động nhân tạo, trong không gian và theo theo thời gian bằng phương pháp mô hình số. 3. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phần mềm ứng dụng VisualModflow và biên soạn sách hướng dẫn để xây dựng mô hình dự báo động thái NDĐ cho những khu vực tương tự. 4. Nghiên cứu xây dựng và chỉnh lý thành công mô hình dự báo động thái NDĐ cho toàn khu vực đồng bằng Bắc bộ và chi tiết cho khu vực nghiên cứu với độ chính xác tin cậy trên cơ sở đối sánh với tài liệu quan trắc thực tế. Từ đó tiến hành các dự báo phục vụ các mục đích khác nhau. 5. Nghiên cứu dự báo động thái NDĐ
01/01/2003
24 (tháng)
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Cấp Bộ
ThS. Tống Ngọc Thanh
Nguyễn Thị Hạ Triệu Đức Huy Nguyễn Thanh Hải Đinh Thị Tý Nguyễn Văn Đức Nguyễn Chí Nghĩa Đoàn Văn Cánh Đặng Hữu Ơn